EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:037:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 37, 2009. gada 14. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 37

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 14. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 037/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2009/C 037/02

Lietas ierosināšana (Lieta COMP/M.5335 — Lufthansa/SN Holding (Brussels Airlines)) (1)

5

2009/C 037/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5443 — Otsuka Pharmaceutica/Nardobel) (1)

6


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 037/04

Euro maiņas kurss

7

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 037/05

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 19. lpp.) atjaunināšana

8

2009/C 037/06

To robežšķērsošanas vietu saraksta (publicēts OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp., OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp., OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp., OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp., OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2007, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

10

2009/C 037/07

Dānijas valsts procedūra, ar ko piešķir ierobežotas gaisa satiksmes tiesības

24


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 037/08

MEDIA 2007 — Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība — Aicinājums iesniegt piekšlikumus — EACEA/36/08 — Eiropas studentu un pasniedzēju kontaktu dibināšanas un mobilitātes atbalsts

26

 

CITI AKTI

 

Komisija

2009/C 037/09

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

28


 

2009/C 037/10

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top