EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:200:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 200, 2008. gada 06. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 200

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 6. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2008/C 200/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos

1


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 200/02

Euro maiņas kurss

6

2008/C 200/03

Komisijas Paziņojums — Locekļu iecelšana saskaņošanas struktūrā, kas izveidota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 885/2006, ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanai

7


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 200/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

8

2008/C 200/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

9


 

Labojumi

2008/C 200/06

Labojums to robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšanā, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV C 177, 12.7.2008.)

10


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top