EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:184:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 184, 2008. gada 22. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 184

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 22. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 184/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2008/C 184/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

3


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 184/03

Euro maiņas kurss

7

2008/C 184/04

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos savā 2008. gada 28. februāra sanāksmē par lēmuma projektu Lietā COMP/M.4731 — Google/DoubleClick — Ziņotājs: Beļģija

8

2008/C 184/05

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (atbilstoši Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmuma 2001/462/EK, EOTK 15. un 16. pantam par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

9

2008/C 184/06

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2008. gada 11. marts), ar ko paziņo, ka koncentrācija ir saderīga ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta COMP/M.4731 — Google/DoubleClick) (1)

10

2008/C 184/07

Komisijas Paziņojums — Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem

13


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2008/C 184/08

Aicinājums iesniegt priekšlikumus — EACEA/21/08 — Lai īstenotu Erasmus Mundus ārējās sadarbības ietvaru Āzijas reģionā 2008./2009. akadēmiskajā mācību gadā — Kopienas rīcības programma sadarbības veicināšanai starp augstākās izglītības iestādēm un ES dalībvalstu un trešo valstu studentu, pētnieku un mācību spēku apmaiņai

32

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 184/09

Valsts atbalsts — Itālija — Valsts atbalsts C 26/08 (ex NN 31/08) — Aizdevums EUR 300 miljonu apmērā uzņēmumam Alitalia — Aicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar 88. panta 2. punktu EK līgumā (1)

34

2008/C 184/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5141 — KLM/Martinair) (1)

41

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 184/11

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

42


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top