EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:177:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 177, 2008. gada 12. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 12. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 177/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2008/C 177/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5047 — REWE/ADEG) (1)

6


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 177/03

Euro maiņas kurss

7

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 177/04

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

8

2008/C 177/05

To robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) [OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.]

9


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2008/C 177/06

Paziņojums par vispārējiem konkursiem

12

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 177/07

Paziņojums par antidempinga procedūras uzsākšanu attiecībā uz konkrētas Armēnijas, Brazīlijas un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importu

13

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 177/08

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

18

2008/C 177/09

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

21


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top