EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:110:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 110, 2008. gada 01. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 110

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 1. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

2008/C 110/01

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums saistībā ar ierosināto Padomes Pamatlēmumu par pasažieru datu reģistra (PDR) izmantošanu tiesībaizsardzības mērķiem

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 110/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

16

2008/C 110/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5084 — PARE/Acea/JV) (1)

17

2008/C 110/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5104 — Altor Fund II/Papyrus) (1)

17

2008/C 110/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4784 — Suez Environnement/SITA) (1)

18

2008/C 110/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5092 — GDF/Suez/Teesside Power) (1)

18

2008/C 110/07

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5061 — Renault/Russian Technologies/AvtoVaz) (1)

19


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 110/08

Euro maiņas kurss

20

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 110/09

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

21

2008/C 110/10

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

22


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2008/C 110/11

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar kopīgās programmas “Interaktīva automatizēta dzīves vide (Ambient Assisted Living, ALL)” darba programmu

27

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 110/12

Paziņojums attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam Kopienā. Uzņēmuma, kam piemēro individuālo antidempinga maksājuma likmi, adreses maiņa

28

2008/C 110/13

Sūdzības lietas 2005/4347 paredzētā slēgšana

29


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top