EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 14, 2008. gada 19. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 19. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

2008/C 014/01

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 014/02

Komisijas paziņojums par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu

6

2008/C 014/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

10

2008/C 014/04

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

14

2008/C 014/05

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

18

2008/C 014/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Padome

2008/C 014/07

Padomes lēmums (2007. gada 15. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekli no Apvienotās Karalistes

21

 

Komisija

2008/C 014/08

Euro maiņas kurss

22

2008/C 014/09

Nolikums — Ekspertu grupa jautājumos par cilvēku tirdzniecību

23


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2008/C 014/10

Uzaicinājums iesniegt kandidatūras saistībā ar Komisijas Lēmumu 2007/675/EK, ar ko izveido ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību

27

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 014/11

Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam — Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

34

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 014/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M. 5003 — REWE/UAB Palink) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

36

2008/C 014/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

38


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top