EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:290:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 290, 2007. gada 04. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 290

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 4. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2007/C 290/01

Padomes Rezolūcija (2007. gada 15. novembris) par jaunām iemaņām jaunām darba vietām

1


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 290/02

Lietas ierosināšana (Lieta COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas) (1)

4

2007/C 290/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4890 — Arcelor/SFG) (1)

5

2007/C 290/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4735 — OSRAM/Sunny World) (1)

5


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 290/05

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 4,18 % 2007. gada 1. decembris — Euro maiņas kurss

6

2007/C 290/06

Komisijas paziņojums par to, kā tiek īstenots 4. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulā (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (1)

7

2007/C 290/07

Atzinums, ko padomdevēja komiteja uzņēmumu koncentrācijas jautājumos sniedza savā 138. sanāksmē 2006. gada 13. martā par lēmuma projektu lietā COMP/M.3975 — Cargill/Degussa

8

2007/C 290/08

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.3975 — Cargill/Degussa (ievērojot 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK), par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

9

2007/C 290/09

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja uzņēmumu koncentrācijas jautājumos savā 152. sanāksmē 2007. gada 2. jūlijā par lēmuma projektu saistībā ar lietu COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France

10

2007/C 290/10

Uzklausīšanas amatpersonas ziņojums lietā COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France (saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā 2001/462/EK, EOTK par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2007/C 290/11

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

12

2007/C 290/12

Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK īstenošanu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem īstenošanu (1)

15


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2007/C 290/13

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus darba programmām, kas iekļautas EK Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem

43

2007/C 290/14

F-Aurillac: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumi — Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana maršrutā Orijaka–Parīze (Orlī) — Paziņojums par atklātu konkursu, ko saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu Francija izsludina nolūkā piešķirt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesības

44


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top