EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:192:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 192, 2007. gada 18. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 18. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 192/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) (1)

1

2007/C 192/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4773 — 3i/Eltel) (1)

1

2007/C 192/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4468 — Candover Partners/Hilding Anders) (1)

2

2007/C 192/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4705 — Blackstone/Klöckner Pentaplast) (1)

2

2007/C 192/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL) (1)

3

2007/C 192/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) (1)

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 192/07

Euro maiņas kurss

4

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 192/08

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

5

2007/C 192/09

To uzturēšanās atļauju saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp, OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp, OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

11

2007/C 192/10

To robežšķērsošanas punktu saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 25. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 9 lpp.) atjaunināšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

13

2007/C 192/11

Etilspirta bilance ES-25 valstīs par 2006. gadu [Izveidota 2007. gada 4. jūlijā saskaņā ar Komisija Regulas (EK) Nr. 2336/2003 2. pantu]

14


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 192/12

Paziņojums par termiņa beigu pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro dažu Korejas un Malaizijas izcelsmes dzelzs vai tērauda cauruļu vai cauruļvadu savienotājelementu importam

15

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 192/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

20

2007/C 192/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4857 — 3i/Accord) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

21


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top