EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:182:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 182, 2007. gada 04. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 4. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Padome

2007/C 182/01

Padomes atzinums — 2007. gada 10. jūlijs par atjaunināto Austrijas stabilitātes programmu 2006.-2010. gadam

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 182/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

5

2007/C 182/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec) (1)

6

2007/C 182/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4739 — Halder/NPM Capital/ANP) (1)

6

2007/C 182/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4783 — Bain Capital/Bavaria Yachtbau) (1)

7


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 182/06

Euro maiņas kurss

8

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 182/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (1)

9

2007/C 182/08

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (1)

12

2007/C 182/09

To atsauces summu atjaunināšana, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, kā minēts 5. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

18


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 182/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4798 — BP/Associated British Foods/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

19

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Komisija

2007/C 182/11

Pieteikuma publikācija atbilstīgi 6. panta 2. punktam Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

20


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top