EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:193E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 193, 2006. gada 17. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 193E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 17. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   (Paziņojums)

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2005. - 2006. GADA SESIJA

 

Pirmdiena, 2005. gada 5. septembris

2006/C 193E/1

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Kļūdas labojums 2005. gada 4. jūlija protokolā

Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētāja paziņojums (par deputātu nolikumu)

Parlamenta sastāvs

Pilnvaru pārbaude

Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību

Komiteju un delegāciju sastāvs

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Dokumentu iesniegšana

Lūgumraksti

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Dabas katastrofas (ugunsgrēki un plūdi) (debates)

Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana ***II (debates)

Dialogs ar baznīcām un konfesijām nepiederošām organizācijām (debates)

Gaisa telpas drošība (debates)

Eiropas satelītu radionavigācijas programmas attīstīšana un darbība ***I (debates)

Parlamenta sastāvs

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

15

 

Otrdiena, 2005. gada 6. septembris

2006/C 193E/2

PROTOKOLS

16

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Apropriāciju pārvietojumi

Dabas katastrofas (ugunsgrēki un plūdi) (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Veselība un drošība darba vietā: darba ņēmēju pakļaušana optiskajam starojumam ***II (debates)

Programma PROGRESS ***I (debates)

Televīzija bez robežām (debates)

Balsošanas laiks

Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju — debašu par Eiropas Savienību novērtēšanas struktūra, tēmas un ietvars (Reglamenta 117. pants)

Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju — debašu par Eiropas Savienību novērtēšanas struktūra, tēmas un ietvars (Reglamenta 118. pants)

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp ES un Marokas Karalisti pēc paplašināšanās *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp ES un Tunisijas Republiku pēc paplašināšanās *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp ES un Jordāniju pēc paplašināšanās *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Jēltabakas tirgus kopīgā organizācija * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Norādes par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu uz lauksaimniecības pārtikas produktiem * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Eiropas satelītu radionavigācijas programmas attīstīšana un darbība ***I (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

EK un Libānas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

EK un Gruzijas nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Dati par zvejas darbību un attālās uzrādes līdzekļi * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

EK un Albānijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kas uzturas nelikumīgi * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Piekļuve Kopienas ārējai palīdzībai * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana ***II (balsojums)

Programma PROGRESS ***I (balsojums)

Tekstilpreču un apģērbu nozare pēc 2005. gada (balsojums)

Televīzija bez robežām (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

2006. finanšu gads

Eiropas Savienības vispārējais budžets 2006. gadam (debates)

Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2005 (cunami) — Elastības fonda mobilizācija (cunami) (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Nepilngadīgu personu un cilvēka cieņas aizsardzība saistībā ar audiovizuālās un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju ***I (debates)

PVN: 1. Saistību vienkāršošana, 2. Vienas pieturas shēma * (debates)

Pediatrijā lietojamās zāles ***I (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

33

I PIELIKUMS

35

II PIELIKUMS

42

PIEŅEMTIE TEKSTI

58

P6_TA(2005)0308
Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Maroku pēc paplašināšanās ***
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes lēmuma priekšlikumu attiecībā uz protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Ungārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (9649/2005 — KOM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

58

P6_TA(2005)0309
Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Tunisiju pēc paplašināšanās ***
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes lēmuma priekšlikumu attiecībā uz protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Ungārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (9648/2005 — KOM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

58

P6_TA(2005)0310
Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Jordāniju pēc paplašināšanās ***
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes lēmuma priekšlikumu attiecībā uz protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Ungārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (5092/2005 — KOM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

59

P6_TA(2005)0311
Jēltabakas tirgus kopīgā organizācija *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2075/92 par jēltabakas tirgus kopīgo organizāciju (KOM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

60

P6_TA(2005)0312
Lauksaimniecības produktu bioloģiskā ražošana *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (KOM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS))

60

P6_TA(2005)0313
Eiropas satelītu radionavigācijas programmas attīstīšana un darbības fāžu īstenošana ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas attīstīšanas un darbības fāžu īstenošanu (KOM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))

61

P6_TC1-COD(2004)0156
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas attīstīšanas un darbības fāžu īstenošanu

61

P6_TA(2005)0314
Nolīgums starp EK un Libānas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam sakarā ar nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un dalībvalstīm un Libānas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (KOM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

66

P6_TA(2005)0315
Nolīgums starp EK un Gruziju par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Gruziju par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (KOM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS))

67

P6_TA(2005)0316
Dati par zvejas darbību un attālās uzrādes līdzekļi *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem (KOM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS))

67

P6_TA(2005)0317
Nolīgums starp EK un Albānijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kas uzturas nelikumīgi *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kas uzturas nelikumīgi (KOM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS))

69

P6_TA(2005)0318
Piekļuve Kopienas ārējai palīdzībai *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS))

70

P6_TA(2005)0319
Ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošana ***II
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK (16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD))

75

P6_TC2-COD(2003)0107
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2005. gada 6. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK

76

I PIELIKUMS
SMAGU NELAIMES GADĪJUMU NOVĒRŠANAS POLITIKA UN INFORMĀCIJA, KAS JĀDARA ZINĀMA ATTIECĪGAJAI SABIEDRĪBAI

96

II PIELIKUMS
ATKRITUMU RAKSTUROJUMS

98

III PIELIKUMS
KRITĒRIJI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS OBJEKTU KLASIFIKĀCIJAS NOTEIKŠANAI

98

P6_TA(2005)0320
Kopienas nodarbinātības un sociālās vienotības programma — “PROGRESS” ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, iedibinot Kopienas nodarbinātības un sociālās vienotības programmu — “PROGRESS” (KOM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD))

99

P6_TC1-COD(2004)0158
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr..../2005/EK, iedibinot Kopienas nodarbinātības un sociālās vienotības programmu — “PROGRESS”

99

P6_TA(2005)0321
Tekstilpreču un apģērbu nozare pēc 2005. gada
Eiropas Parlamenta rezolūcija par tekstilpreču un apģērbu nozari pēc 2005. gada (2004/2265(INI))

110

P6_TA(2005)0322
Televīzija bez robežām
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Direktīvas 89/552/EEK “Televīzija bez robežām”, kas grozīta ar Direktīvu 97/36/EK, 4. un 5. panta piemērošanu 2001. - 2002. gadā (2004/2236(INI))

117

 

Trešdiena, 2005. gada 7. septembris

2006/C 193E/3

PROTOKOLS

123

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Brīvība un drošība (debates)

Komiteju un delegāciju sastāvs

Balsošanas laiks

Elastības fonda mobilizācija (cunami) (balsojums)

Solidaritātes fonda mobilizācija (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

2000. - 2006. gada finanšu plāna pārskatīšana (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Budžeta grozījuma projekts Nr.4/2005 (cunami) (balsojums)

Budžeta grozījuma projekts Nr. 3/2005 (2004. finanšu gada pārpalikums) (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Budžeta grozījuma projekts Nr. 5/2005 (III iedaļa) (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Veselība un drošība darba vietā: darba ņēmēju pakļaušana optiskajam starojumam ***II (balsojums)

Nepilngadīgu personu un cilvēka cieņas aizsardzība saistībā ar audiovizuālās un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju ***I (balsojums)

Pediatrijā lietojamās zāles ***I (balsojums)

PVN: 1. Saistību vienkāršošana, 2. Vienas pieturas shēma * (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Situācija Vidējos Austrumos (debates)

Ilgtspējīgs Eiropas tūrisms (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Dzimumu diskriminācija veselības aprūpes sistēmās (debates)

Eiropas skolas (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

132

I PIELIKUMS

134

II PIELIKUMS

142

PIEŅEMTIE TEKSTI

183

P6_TA(2005)0323
Elastības fonda izmantošana — cunami
Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības fonda izmantošanu to valstu rehabilitācijas un atjaunošanas palīdzības nolūkā, kas cietušas cunami, saskaņā ar 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 24. punktu (SEK(2005)0548 — C6-0127/2005 — 2005/2083(ACI))

183

PIELIKUMS
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

184

P6_TA(2005)0324
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizācija
Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizāciju, piemērojot 3. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas starpā 2002. gada 7. novembrī noslēgtajā Iestāžu nolīgumā par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (KOM(2005)0247 — C6-0183/2005 — 2005/2127(ACI))

185

PIELIKUMS
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

186

P6_TA(2005)0325
2000.-2006. gada finanšu plāna pārskatīšana
Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 2000. - 2006. gada finanšu plāna pārskatīšanu (KOM(2004)0666 — C6-0219/2004 — 2004/2222(ACI))

187

I PIELIKUMS
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

188

II PIELIKUMS

190

P6_TA(2005)0326
Budžeta grozījuma Nr. 4/2005 projekts (cunami)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības budžeta grozījuma Nr. 4/2005 projektu 2005. finanšu gadam, III iedaļa — Komisija (cunami) (11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD))

194

P6_TA(2005)0327
Budžeta grozījuma Nr. 3/2005 projekts (2004. gada pārpalikums)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības budžeta grozījuma Nr. 3/2005 projektu 2005. finanšu gadam, III iedaļa — Komisija (2004. gada pārpalikums) (9760/2005 — C6-0214/2005 — 2005/2102(BUD))

196

P6_TA(2005)0328
Budžeta grozījuma Nr. 5/2005 projekts (III iedaļa)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības budžeta grozījuma Nr. 5/2005 projektu 2005. finanšu gadam, III iedaļa — Komisija (11221/2005 — C6-0240/2005 — 2005/2126(BUD))

197

P6_TA(2005)0329
Veselība un drošība darbā: optiskais starojums ***II
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanai par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (optiskais starojums) (19. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (5571/6/2005 — C6-0129/2005 — 1992/0449B(COD))

198

P6_TC2-COD(1992)0449B
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2005. gada 7. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (optiskais starojums) (19. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

199

I PIELIKUMS
NEVIENDABĪGS OPTISKAIS STAROJUMS

207

II PIELIKUMS
LĀZERA OPTISKAIS STAROJUMS

213

P6_TA(2005)0330
Audiovizuālās un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēja: nepilngadīgu personu un cilvēka cieņas aizsardzība ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par mazgadīgu personu un cilvēka cieņas un tiesību uz atbildi aizsardzību saistībā ar Eiropas audiovizuālās un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju (KOM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD))

217

P6_TC1-COD(2004)0117
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu 2005/.../EK par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas un tiesību uz atbildi aizsardzību saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju

218

PIELIKUMS
MINIMĀLAIS PRINCIPU KOPUMS VALSTS LĪMEŅA PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI VALSTS TIESĪBU AKTOS VAI PRAKSĒ, LAI VISOS AUDIOVIZUĀLAJOS UN TIEŠSAISTES INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMOS NODROŠINĀTU TIESĪBAS UZ ATBILDI

223

P6_TA(2005)0331
Pediatrijā lietojamās zāles ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pediatrijā lietojamām zālēm, un ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004 (KOM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD))

224

P6_TC1-COD(2004)0217
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par pediatrijā lietojamām zālēm, un ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004

225

P6_TA(2005)0332
PVN: vienkāršošanas saistības *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK nolūkā vienkāršot pievienotās vērtības nodokļa saistības (KOM(2004)0728 — C6-0024/2005 — 2004/0261(CNS))

249

P6_TA(2005)0333
PVN: vienas pieturas shēma *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvas sadarbības pasākumu ieviešanu saistībā ar vienas pieturas shēmu un pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas procedūru (KOM(2004)0728 — C6-0025/2005 — 2004/0262(CNS))

252

 

Ceturtdiena, 2005. gada 8. septembris

2006/C 193E/4

PROTOKOLS

253

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Deputāta neaizskaramības atcelšana (turpinājums)

Dokumentu iesniegšana

Ziemeļu dimensija (debates)

Tūrisms un attīstība (debates)

Smagās un novārtā atstātās slimības jaunattīstības valstīs (debates)

Balsošanas laiks

Dabas katastrofas (ugunsgrēki un plūdi) (balsojums)

Ilgtspējīgs Eiropas tūrisms (balsojums)

Dzimumu diskriminācija veselības aprūpes sistēmās (balsojums)

Eiropas skolas (balsojums)

Tūrisms un attīstība (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Smagās un novārtā atstātās slimības jaunattīstības valstīs (debašu turpināšana)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Bads Nigērā

Cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, jo īpaši attiecībā uz reliģijas brīvību

Politiski ieslodzītie Sīrijā

Balsošanas laiks

Bads Nigērā (balsošana)

Cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, jo īpaši attiecībā uz reliģijas brīvību (balsošana)

Politieslodzīto stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Smagās un novārtā atstātās slimības jaunattīstības valstīs (balsošana)

Balsojuma skaidrojumi

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību

Komiteju sastāvs

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sēdes partraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

263

I PIELIKUMS

264

II PIELIKUMS

273

PIEŅEMTIE TEKSTI

322

P6_TA(2005)0334
Dabas katastrofas (ugunsgrēki un plūdi)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par šīs vasaras dabas katastrofām (ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā

322

P6_TA(2005)0335
Pamatnostādnes ilgtspējīgam Eiropas tūrismam
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas ilgtspējīga tūrisma jaunajām perspektīvām un jaunajiem izaicinājumiem (2004/2229(INI))

325

P6_TA(2005)0336
Eiropas skolas
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas skolu sistēmas attīstības iespējām (2004/2237(INI))

333

P6_TA(2005)0337
Tūrisms un attīstība
Eiropas Parlamenta rezolūcija par tūrismu un attīstību (2004/2212(INI))

338

P6_TA(2005)0338
Nigēra
Eiropas Parlamenta rezolūcija par badu Nigērā

344

P6_TA(2005)0339
Cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, īpaši attiecībā uz reliģijas brīvību
Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, īpaši attiecībā uz reliģijas brīvību

347

P6_TA(2005)0340
Politiski ieslodzītie Sīrijā
Eiropas Parlamenta rezolūcija par politiski ieslodzītajiem Sīrijā

349

P6_TA(2005)0341
Izplatītākās un novārtā atstātās slimības jaunattīstības valstīs
Eiropas Parlamenta rezolūcija par izplatītākajām un novārtā atstātajām slimībām jaunattīstības valstīs (2005/2047(INI))

350


LV

 

Top