EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:110:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 110, 2006. gada 09. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 110

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 9. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

425. plenārā sesija, kas notika 2006. gada 15. un 16. martā

2006/C 110/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Tūrisms un kultūra: divi izaugsmi veicinoši faktori”

1

2006/C 110/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ziņojums par konkurences politiku, 2004. gads”SEK(2005) 805 galīgā red.

8

2006/C 110/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas standartizācijas finansējumu”KOM (2005) 377 galīgā red. — 2005/0157 (COD)

14

2006/C 110/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata par ES regulējuma uzlabošanu ieguldījumu fondiem”KOM(2005) 314 galīgā red.

19

2006/C 110/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — e–pieejamība”KOM(2005) 425 galīgā red.

26

2006/C 110/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 attiecībā uz bāzes gadu hlorfluorogļūdeņražu kvotu piešķiršanai dalībvalstīm, kas ES pievienojās 2004. gada 1. maijā”KOM(2004) 550 galīgā red. — 13632/05 Addendum 1 + Corrigendum 1

33

2006/C 110/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kultūras sociālā dimensija”

34

2006/C 110/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums “JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises)”

39

2006/C 110/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Projekts Komisijas regulai (EK, Euratom), ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam”SEK (2005) 1240 galīgā red.

46

2006/C 110/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ataudzējamās izejvielas — materiālu un enerģijas ražošanas attīstības perspektīvas”

49

2006/C 110/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Koksne kā enerģijas avots, Eiropai paplašinoties”

60

2006/C 110/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “ES un Ķīnas attiecības: pilsoniskās sabiedrības loma”

68

2006/C 110/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana, un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme Eiropas Savienībā”

75

2006/C 110/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Komisijas Paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par tematu “i2010 — Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai”KOM(2005) 229 galīgā red.

83

2006/C 110/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Vardarbība pret sievietēm ģimenē”

89


LV

 

Top