EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:052:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 52, 2006. gada 02. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 52

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 2. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2006/C 052/1

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 2,32 % 2006. gada 1. marts — Eiro maiņas kurss

1

2006/C 052/2

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja uzņēmumu koncentrācijas jautājumos tās 131. sanāksmē 2005. gada 22. aprīlī par lēmuma projektu lietā COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer/JV

2

2006/C 052/3

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer (ievērojot 15. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā 2001/462/EK, EOTK par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp )

3

2006/C 052/4

Atzinums, ko sniegusi uzņēmumu koncentrācijas padomdevēju komiteja savā 128. sanāksmē 2004. gada 23. septembrī, par pagaidu lēmuma projektu COMP/M.3099 — Areva/Urenco/ETC lietā

4

2006/C 052/5

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.3099 — Areva/Urenco (atbilstoši 2001. gada 23. maija Komisijas Lēmuma (2001/462/EK, ECSC) 15. pantam par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp. )

5

2006/C 052/6

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3905 — Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia)) ( 1 )

6

2006/C 052/7

Francijas izdarītais grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulāro gaisa satiksmi starp Rennu un Milūzu ( 1 )

7

2006/C 052/8

Valsts — Polija — Valsts atbalsts C 43/2005 (ex N 99/2005) — Polijas balasta izmaksas — Aicinājums iesniegt apsvērumus saistībā ar EK Līguma 88. panta 2. punkta piemērošanu ( 1 )

8


 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2006/C 052/9

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — DG EAC Nr. 11/06 — Rīcība tādu nozīmīgu vietu un arhīvu saglabāšanai un pieminēšanai, kas saistīti ar deportācijām

21

2006/C 052/10

Papildinājums uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus netiešām PTA darbībām saskaņā ar īpašo pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu “Eiropas pētniecības telpas izveide” (FP-2006-Mobility-13) ( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 35, 2006. gada 11. februāris )

22

2006/C 052/11

F-Kajēna: Regulārās gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana — Paziņojums, ar ko atsauc uzaicinājumu uz konkursu, ko izsludināja saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 attiecībā uz regulārās satiksmes pakalpojumu sniegšanu starp Kajennu (Cayenne), no vienas puses, un Maripasulu (Maripasoula), Saīlu (Saül) un Gransantī (Grand-Santi) ar nolaišanos Sanlorānadimaronī (Saint-Laurent-du-Maroni), no otras puses ( “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums” S 10, 17.1.2006. , atvērts konkurss, 10383-2006)

23


 

Labojumi

2006/C 052/12

Labojums paziņojumam par antidempinga procedūras uzsākšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas un Ukrainas izcelsmes gludināmo dēļu importu ( OV C 29, 4.2.2006. )

24


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top