EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:234:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 234, 2005. gada 22. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 234

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 22. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

415. plenārās sesija 2005. gada 9. un 10. marta

2005/C 234/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanu Eiropā (COM(2004) 18 final)

1

2005/C 234/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar ko paredz izmaiņas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/12/EK par kredītiestāžu saimnieciskās darbības uzsākšanu un veikšanu, kā arī Padomes 1993. gada 15. marta direktīvā 93/6/EEK par investīciju firmu un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (COM(2004) 486 final — 2004/0155 un 2004/0159 (COD))

8

2005/C 234/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2000/819/EK par uzņēmumu un uzņēmējdarbības daudzgadu programmu, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (no 2001. līdz 2005. gadam) (COM(2004) 781 final — 2004/0272 (COD))

14

2005/C 234/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienas gaisa satiksmes dispečera licenci (COM(2004) 473 final — 2004/0146 (COD))

17

2005/C 234/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido otro programmu “Marco Polo” finansiālas palīdzības piešķiršanai ar mērķi attīstīt videi draudzīgāku kravu pārvadājumu sistēmu (Marco Polo II) (COM(2004) 478 final — 2004/0157 (COD))

19

2005/C 234/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu (COM(2004) 772 final — 2004/0269 (CNS))

25

2005/C 234/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Ierosinājums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 999/2001, kas nosaka noteikumus par atsevišķu transmisīvu, sūkļveida encefalopātijas formu profilaksi, kontroli un izskaušanu (COM(2004) 775 final — 2004/0270 (COD))

26

2005/C 234/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu (COM(2004) 493 final)

27

2005/C 234/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2004) 490 final — 2004/0161 CNS)

32

2005/C 234/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Globalizācijas sociālā dimensija — ES politikas ieguldījums labuma vienmērīgā sadalē (COM(2004) 383 final)

41

2005/C 234/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums parPriekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par programmas “Jaunatne darbībā” izveidi 2007.-2013. gadam (COM (2004) 471 final — 2004/0152 (COD))

46

2005/C 234/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Eiropas Investīciju bankas lomu valsts un privātajās partnerattiecībās (VPP) un to ietekmi uz izaugsmi

52

2005/C 234/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Jaunās dalībvalstis un ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes

60

2005/C 234/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vispārīgajiem Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanas noteikumiem Eiropas transporta un enerģijas tīkliem, ar ko groza Padomes Regulu Nr. 2236/95 (COM(2004) 475 final — 2004/0154 (COD))

69


LV

 

Top