EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autobusu pasažieru tiesības

Autobusu pasažieru tiesības

Autobusu pasažieriem, tostarp pasažieriem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām, ir vienādas tiesības neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienības teritorijā viņi ceļo. Šīs tiesības, tostarp tiesības uz informāciju vai kompensāciju brauciena aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības, kas attiecas uz jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta, gaisa transporta un dzelzceļa pasažieriem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004

KOPSAVILKUMS

Autobusu pasažieriem, tostarp pasažieriem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām, ir vienādas tiesības neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienības teritorijā viņi ceļo. Šīs tiesības, tostarp tiesības uz informāciju vai kompensāciju brauciena aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības, kas attiecas uz jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta, gaisa transporta un dzelzceļa pasažieriem.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā ir ietverti noteikumi par regulāru pārvadājumu (*) pakalpojumu sniegšanu autobusu pasažieriem, kuri ES teritorijā dodas 250 km un garākos braucienos. Daži regulas nosacījumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, tostarp uz pārvadājumiem īsākos attālumos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Attiecībā uz pārvadājumiem lielos attālumos, t. i., vairāk nekā 250 km, regula paredz, ka:

 • situācijās, kad brauciens, kuram paredzēts lielāks ilgums nekā trīs stundas, tiek atcelts vai tā atiešana aizkavējas ilgāk par 90 minūtēm, pasažieriem piedāvā pienācīgu palīdzību, piemēram, uzkodas, maltītes, izmitināšanu viesnīcā ne ilgāk kā divas naktis;
 • situācijās, kad rezervējumu pieprasījumi pārsniedz piedāvājumu vai brauciena atiešana aizkavējas ilgāk nekā 120 minūtes pēc paredzētā atiešanas laika, pasažieriem piedāvā garantētu biļetes cenas atlīdzību vai maršruta maiņu;
 • situācijās, kad brauciena atiešana aizkavējas ilgāk nekā 120 minūtes pēc paredzētā atiešanas laika, brauciens tiek atcelts vai ja pārvadātājs nepiedāvā iespēju izvēlēties starp maršruta maiņu vai biļetes cenas atlīdzību, pasažieriem piedāvā kompensāciju 50 % apmērā no biļetes cenas;
 • situācijās, kad pārvadājums ir atcelts vai atiešana aizkavējas, pasažieriem sniedz informāciju;
 • situācijās, kad ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir izraisīti miesas bojājumi vai bagāžas nozaudēšana vai bojājumi, pasažieriem ir tiesības uz aizsardzību un/vai nāves gadījumā - uz kompensāciju;
 • personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir tiesības saņemt bezmaksas palīdzību gan autoostās, gan autobusos, savukārt pavadošajām personām ir tiesības tikt pārvadātām bez maksas.

Papildus iepriekš minētajam attiecībā uz pārvadājumiem attālumos, kas nepārsniedz 250 km, regula paredz:

 • pasažieru diskriminācijas nepieļaušanu viņu valstspiederības dēļ saistībā ar biļetes cenu un līguma noteikumiem;
 • nediskriminējošu attieksmi pret personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī finansiālu kompensāciju par viņu pārvietošanās palīgierīču nozaudēšanu vai sabojāšanu negadījuma rezultātā;
 • minimālos noteikumus attiecībā uz informāciju par braucienu, kas visiem pasažieriem sniedzama pirms brauciena un tā laikā, kā arī attiecībā uz vispārīgas informācijas par pasažieru tiesībām pieejamību autoostās un tiešsaistē;
 • sūdzību izskatīšanas mehānismu, ko izveido pārvadātāji un kas pieejams visiem pasažieriem;
 • tādas neatkarīgas valsts struktūras izveidi katrā ES valstī, kas ir atbildīga par šīs regulas izpildi un vajadzības gadījumā - par sankciju piemērošanu.

Regulā ir paredzēta iespēja piešķirt atbrīvojumus iekšzemes regulāriem pārvadājumiem un regulāriem pārvadājumiem, ja būtiska šo pakalpojumu daļa tiek sniegta ārpus ES.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2013. gada 1. marta.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapa, kas veltīta autobusu pasažieru tiesībām

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

GALVENIE TERMINI

(*) Regulāri pārvadājumi: pasažieru pārvadājumi ar autobusu pa noteiktiem maršrutiem ar iepriekš noteiktām pasažieru uzņemšanas vietām/pieturvietām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 181/2011

20.3.2011.

-

OV L 55, 28.2.2011., 1.-12. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020

Top