EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spēcīgākas un drošākas digitālās Eiropas izveide

Spēcīgākas un drošākas digitālās Eiropas izveide

Lai popularizētu Eiropas Savienības brīvības un demokrātijas vērtības un ļautu digitālajai ekonomikai droši attīstīties, ES ir apņēmusies nodrošināt drošāko tiešsaistes vidi pasaulē.

AKTS

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģija - atvērta un droša kibertelpa (JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013.).

KOPSAVILKUMS

Lai popularizētu Eiropas Savienības brīvības un demokrātijas vērtības un ļautu digitālajai ekonomikai droši attīstīties, ES ir apņēmusies nodrošināt drošāko tiešsaistes vidi pasaulē.

KĀDS IR ŠĪ KOPĪGĀ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīta ES kiberdrošības stratēģija, kas paredz:

 • izveidot partnerības ar privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām vai interešu grupām;
 • veikt konkrētus pasākumus iedzīvotāju tiesību aizsardzībai un popularizēšanai.

Tas tika publicēts līdztekus priekšlikumam direktīvai par tīklu un informācijas drošību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kiberdrošības politikas pamatā ES un starptautiskā līmenī būtu jābūt pieciem principiem:

 • 1.

  ES pamatprincipi (kam vienādā mērā jāattiecas gan uz digitālo, gan reālo pasauli);

 • 2.

  pamattiesību, vārda brīvības, privātuma un personas datu aizsardzība;

 • 3.

  sabiedrības tiesības uz drošu piekļuvi internetam un netraucētai informācijas plūsmai;

 • 4.

  demokrātiska un efektīva pārvaldība, kas ietver visas sabiedrības grupas;

 • 5.

  kopīga atbildība par drošību.

Stratēģijas pamatā ir piecas prioritātes:

 • sistēmu un domēnu izveide kiberuzbrukumu vai atteiču pārvaldībai;
 • kibernoziedzības būtiska samazināšana;
 • kiberaizsardzības politikas izstrāde un spēju veidošana saistībā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP);
 • rūpniecisko un tehnoloģisko resursu veidošana kiberdrošības vajadzībām;
 • saskaņotas starptautiskas kibertelpas politikas izveide Eiropas Savienībā un ES pamatvērtību popularizēšana.

Ņemot vērā kibertelpas starptautisko raksturu, stratēģija nosaka, ka ES un valstu līmeņa struktūrām ir jāuzņemas atbildība, jāsadarbojas un jāveido sakari ar rūpniecības un akadēmiskajām aprindām. Šo struktūru vidū ir šādas kompetentās ES un valstu iestādes:

Stratēģija paredz arī iesaistīšanos dialogā ar starptautiskajām struktūrām, piemēram, ar Eiropas Padomi, NATO un Apvienoto Nāciju Organizāciju.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta kiberdrošībai.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top