EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un Mercosur

Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un Mercosur

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 1999/279/EK par starpreģionu sadarbības pamatnolīguma noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm

Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar šo lēmumu Eiropas Kopienas (tagad ES) vārdā apstiprina minēto nolīgumu.
 • Nolīguma, kura pamatā ir demokrātijas principi un pamattiesības, mērķis ir stiprināt esošās attiecības pušu starpā un likt pamatus starpreģionu asociācijas izveidei starp ES un Dienvidu kopējo tirgu (Mercosur).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Papildus veselai virknei divpusēju nolīgumu ES ir noslēgusi šo Starpreģionu sadarbības pamatnolīgumu ar Mercosur.
 • Mercosur dalībvalstis ir Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja.
 • Nolīgums attiecas uz tirdzniecības un ekonomikas jautājumiem, sadarbību un citām kopīgu interešu jomām.
 • Tirdzniecības jomā notiek regulārs dialogs par tirdzniecības un ekonomikas jautājumiem, kas tiek organizēts nolūkā sagatavoties pakāpeniskai un savstarpējai tirdzniecības liberalizācijai, un galvenās sadarbības jomas ir šādas:
  • piekļuve tirgum, tirdzniecības liberalizācija un tirdzniecības mehānismi;
  • tirdzniecības atbilstība PTO noteikumiem;
  • paaugstināta riska produktu un prioritāro produktu noteikšana;
  • sadarbība un informācijas apmaiņa attiecībā uz pakalpojumiem.
 • Lai gan neviena nozare nav izslēgta no ekonomiskās sadarbības, nolīgums jo īpaši attiecas uz:
  • enerģētiku;
  • transportu;
  • telekomunikācijām un informācijas tehnoloģijām;
  • vides aizsardzību;
  • zinātni un tehnoloģijām;
  • sadarbību uzņēmējdarbības jomā; un
  • ieguldījumu veicināšanu.
 • Citas sadarbības jomas ir šādas:
  • apmācība un izglītība;
  • komunikācija, informācija un kultūra — šajā jomā mērķis ir sekmēt savstarpējo sapratni un stiprināt kultūras saites;
  • narkotiku tirdzniecības apkarošana.

Finansējums

 • Puses piekrīt nodrošināt vajadzīgos resursus un mudina Eiropas Investīciju banku sniegt lielāku atbalstu Mercosur, lai varētu sasniegt nolīguma mērķus.

Institucionāls atbalsts

 • Sadarbības padome, kura uzrauga nolīguma īstenošanu, regulāri tiekas ministru līmenī.

Starpreģionu asociācija

 • Ar nolīgumu tiek izveidots regulārs politiskais dialogs, lai sekmētu virzību uz Starpreģionu asociācijas izveidi.
 • 2019. gada jūnijā starp pusēm tika panākta politiska vienošanās par Asociācijas nolīgumu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā, un tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 1999/279/EK (1999. gada 22. marts) par starpreģionu sadarbības pamatnolīguma noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm, no otras puses (OV L 112, 29.4.1999., 65.–84. lpp.)

Starpreģionu sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm, no otras puses. Kopīgā deklarācija par politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Mercosur valstīm (OV L 69, 19.3.1996., 4.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Informācija par Starpreģionu sadarbības pamatnolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidu kopējo tirgu un tā dalībvalstīm, no otras puses, spēkā stāšanās datumu (OV L 175, 10.7.1999., 62. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.03.2020

Top