EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Parīzes nolīgums

Parīzes klimata konferencē (COP 21) 2015. gada decembrī 196 dalībvalstis pieņēma Parīzes nolīgumu. Parīzes nolīgums ir pirmais visā pasaulē juridiski saistošais globālais klimata nolīgums. Ar to izveido globālu satvaru nolūkā novērst bīstamas klimata pārmaiņas, ierobežojot globālo temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C atzīmes, tiecoties temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C. Tāpat tā mērķis ir stiprināt valstu spējas pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei un atbalstīt to centienus.

Nolīgums stājās spēkā 2016. gada 4. novembrī.

Nolīgums aptver vairākus aspektus, tai skaitā šādus:

 • klimata pārmaiņu mazināšana:
  • ilgtermiņa mērķis ierobežot globālo vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni;
  • tiekties temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C, lai būtiski samazinātu riskus un klimata pārmaiņu ietekmi;
  • lai veicinātu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu, katra dalībvalsts iesniedz visaptverošu valsts klimata rīcībplānu (“valsts noteiktais devums”);
 • pārredzamība un globālā izsvēršana, lai izvērtētu valstu progresu to saistību izpildē;
 • pielāgošanās klimata pārmaiņām:
  • stiprināt sabiedrības spējas tikt galā ar klimata pārmaiņu ietekmi;
  • sniegt pastāvīgu un pastiprinātu starptautisko atbalstu, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm pielāgoties klimata pārmaiņām;
 • attīstītās valstis turpinās atbalstīt klimatrīcību, lai samazinātu emisijas un veidotu noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi jaunattīstības valstīs. Citas valstis tiek aicinātas brīvprātīgi sākt vai turpināt sniegt šādu atbalstu;
 • dalībvalstis atzīst to, cik svarīgi ir novērst un līdz minimumam samazināt zaudējumus, ko rada klimata pārmaiņu nelabvēlīgā ietekme, kā arī nepieciešamību sadarboties un uzlabot izpratni, rīcību un atbalstu dažādās jomās, piemēram, attiecībā uz agrīnās brīdināšanas sistēmām, gatavību ārkārtas situācijām un risku apdrošināšanu;
 • dalībvalstis atzīst citu pušu, kuras nav nolīguma dalībvalstis, lomu cīņā pret klimata pārmaiņām, ieskaitot pilsētas un citas vietējā līmeņa institūcijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, privāto sektoru u. c.

SKATĪT ARĪ:

Top