EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro monētām līdzīgas medaļas un žetoni

Euro monētām līdzīgas medaļas un žetoni

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti vienoti nosacījumi attiecībā uz euro monētām līdzīgu medaļu un žetonu ražošanu, lai aizsargātu iedzīvotājus no sajaukšanas vai krāpšanas riska.
 • Tajā ir noteikti ar euro saistītas terminoloģijas lietošanas noteikumi, kā arī medaļu/žetonu un euro monētu pieļaujamā tehniskā līdzība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Regula ir izstrādāta, lai aizsargātu sabiedrību no sajaukšanas vai krāpšanas riska, ko rada metāla objekti, piemēram, medaļas un žetoni, kas ir ļoti līdzīgi euro monētām. Šādas medaļas un žetonus var ne vien sajaukt ar likumīgiem maksāšanas līdzekļiem (tās ir monētas vai banknotes, kuras pieņem, veicot maksājumus), bet arī nelikumīgi izmantot euro monētu vietā.
 • Šajā regulā medaļas un žetoni ir definēti kā tādi metāla objekti, kuriem ir monētas izskats un/vai tehniskās īpašības, bet kuri nav emitēti saskaņā ar iesaistīto ES valstu vai ārpussavienības valstu tiesību aktiem vai citiem ārvalstu tiesību aktiem un kuri tādēļ nav likumīgs maksāšanas līdzeklis.
 • Ar šo regulu aizliedz tādu medaļu un žetonu ražošanu, pārdošanu, importēšanu un izplatīšanu (tirdzniecības vai citos komerciālos nolūkos), kuriem ir vizuālas iezīmes vai īpašības, kas ir līdzīgas vienotajai valūtai.
 • Uz medaļu un žetonu virsmas nedrīkst būt:
  • uzrakstu “euro” vai “euro cent”;
  • euro simbola.
 • Tiem nedrīkst būt arī šādu elementu:
  • euro monētām līdzīgs virsmas dizains;
  • Eiropas Savienības (ES) valstu suverenitātes simboli;
  • euro monētu joslas forma vai dizains vai euro simbols.
 • Visbeidzot, medaļu un žetonu izmēri nedrīkst būt tādi paši kā euro monētām. Eiropas Komisijai ir pienākums noteikt, vai metāla objekts ir medaļa vai žetons un vai uz to attiecas šajā regulā paredzētie aizliegumi.
 • Medaļas un žetoni ar uzrakstiem “euro” vai “euro cent”, vai euro simbolu bez asociētas nominālvērtības ir atļauti, ja to izmēri būtiski atšķiras no euro monētu izmēriem un ja to dizains nelīdzinās iepriekš minētajiem dizaina elementiem un simboliem. Ja to izmēri tomēr ir ļoti līdzīgi euro monētu izmēriem, tad to vidū ir jābūt caurumam vai tiem ir jābūt daudzstūra formā, malu skaitam nepārsniedzot sešas, vai arī jābūt izgatavotiem no zelta, sudraba vai platīna, vai arī jābūt konsekventi ārpus noteiktā diapazona.
 • Gadījumos, kad nepastāv sajaukšanas iespēja, Komisija var piešķirt īpašas atļaujas izmantot vārdus “euro” vai “euro cent”, vai euro simbolu. Šādos gadījumos ES valstī attiecīgajam saimnieciskās darbības subjektam ir jābūt skaidri identificējamam uz medaļas vai žetona virsmas.
 • Ja medaļai vai žetonam ir arī asociēta nominālvērtība, tad aversa vai reversa pusē ir jāiespiež norāde “nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”.
 • Euro monētu — vienīgo monētu, kas eurozonā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis — nominālvērtības un tehniskie dati ir noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 729/2014.
 • Medaļas un žetonus, kas izlaisti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, varēja lietot līdz 2009. gada beigām ar nosacījumu, ka tos neizmanto euro monētu vietā. Tādas medaļas un žetonus reģistrē saskaņā ar attiecīgajām ES valstu procedūrām, un par tiem informē Eiropas Tehnikas un zinātnes centru.
 • Šī regula ir piemērojama visās ES valstīs, kurās euro tika ieviests 2002. gadā (Austrijā, Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā un Vācijā). Tās darbības jomu paplašināja ar Regulu (EK) Nr. 2183/2004, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 47/2009, iekļaujot tajā ES valstis, kurās euro vēl nav ieviests. ES valstīm līdz 2005. gada 1. jūlijam bija jāparedz un jāīsteno noteikumi par sankcijām, ko piemēro šīs regulas pārkāpumu gadījumā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 21. decembra.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2182/2004 (2004. gada 6. decembris) par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (OV L 373, 21.12.2004., 1.–6. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2182/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.02.2017

Top