Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošāki mazgāšanas līdzekļi patērētājiem Eiropā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drošāki mazgāšanas līdzekļi patērētājiem Eiropā

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Mazgāšanas līdzekļi* var saturēt virsmaktīvās vielas*, kas padara mazgāšanu efektīvāku, bet var kaitēt ūdens kvalitātei, kad tie nonāk dabiskajā vidē. Tāpēc to izmantošana ir rūpīgi jāuzrauga.

Ar regulu izveido vienotus noteikumus, kas ļauj mazgāšanas līdzekļus un virsmaktīvās vielas pārdot un izmantot visā Eiropas Savienībā (ES), vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni videi un cilvēku veselībai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Ar regulu saskaņo testēšanas metodes, ko izmanto, lai noteiktu visu mazgāšanas līdzekļos izmantoto virsmaktīvo vielu bionoārdīšanās spēju. Tās attiecas uz sākotnējo* un pilnīgu* bionoārdīšanos.
  • Testi ir jāveic laboratorijās, kas atbilst starptautiski atzītiem standartiem.
  • Ražotājiem ir pienākums nodrošināt, ka to ražojumi atbilst regulas prasībām.
  • Ražotājiem ir nekavējoties pēc pieprasījuma jānodrošina kompetentajām iestādēm dokumentācija par testu rezultātiem un arī jānodrošina medicīniskajam personālam datu apkopojums par komponentiem.
  • Informācija uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma ir jānorāda redzamā vietā ar skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem. Šī informācija ietver ziņas par ražotāju un datu apkopojumu.
  • Uz iepakojuma, kurā mazgāšanas līdzekļus pārdod plašai sabiedrībai, norāda ieteicamo izmantojamo devu dažādiem mazgāšanas veidiem standarta mazgājamajā mašīnā.
  • Valsts iestādes var aizliegt konkrētu mazgāšanas līdzekli, ja tās uzskata, ka tas apdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi. Tās informē Eiropas Komisiju un citas ES valstis par šo lēmumu.

2012. gadā regulu grozīja, lai saskaņotu noteikumus par fosfātu un citu fosfora savienojumu satura ierobežojumiem mazgāšanas līdzekļos, kas paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās veļas mazgājamajās mašīnās un trauku mazgājamajās mašīnās.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2005. gada 8. oktobrī.

KONTEKSTS

Iepriekšējie tiesību akti attiecās tikai uz mazgāšanas līdzekļos esošo virsmaktīvo vielu sākotnējo bionoārdīšanos. Ar šo regulu aizstāj iepriekšējos tiesību aktus, galveno uzmanību pievēršot pilnīgas bionoārdīšanās spējai.

2012. gadā regulu grozīja, ieviešot jaunus ierobežojumus, lai samazinātu kaitējumu, ko mazgāšanas līdzekļos esošie fosfāti var nodarīt ekosistēmām un ūdens kvalitātei un ko pazīst ar apzīmējumu “eitrofikācija”.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta tiesību aktiem par ķimikālijām.

GALVENIE TERMINI

* Mazgāšanas līdzeklis ir jebkura viela vai maisījums šķidruma, pulvera vai citā formā, kas satur ziepes un/vai citas virsmaktīvās vielas, kuras paredzētas mazgāšanai vai tīrīšanai.

* Virsmaktīvā viela ir jebkāda mazgāšanas līdzekļos izmantojama viela. Tās pievieno, lai iztīrītu netīrumus no ādas, apģērbiem un mājsaimniecības priekšmetiem, it īpaši virtuvēs un vannas istabās. Tās samazina virsmas spraigumu starp diviem šķidrumiem vai starp šķidrumu un cietu ķermeni. Tās var arī izmantot kā mitrinošus, emulģējošus un putojošus līdzekļus.

* Sākotnēja bionoārdīšanās ir virsmaktīvās vielas virsmaktīvo īpašību izzušana. Ir svarīgi, ka virsmaktīvajai vielai zūd šī spēja, lai pēc iespējas samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz notekūdeņu attīrīšanās iekārtām.

* Pilnīga bionoārdīšanās ir process, kurā virsmaktīvā viela sadalās, veidojot oglekļa dioksīdu, ūdeni un minerālsāļus, un absorbējas vidē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem (OV L 104, 8.4.2004., 1.–35. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 648/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016

Top