EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autortiesības un blakustiesības: aizsardzības termiņi

Autortiesības un blakustiesības: aizsardzības termiņi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir saskaņot autortiesību* un dažu blakustiesību* aizsardzības termiņus.

Ar to kodificē un atceļ Direktīvu 93/98/EEK, ar kuru saskaņoja autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Literāru darbu vai mākslas darbu autortiesības ir spēkā 70 gadus:

  • pēc autora nāves, vai gadījumā, ja darbam ir vairāki līdzautori — no pēdējā dzīvā autora nāves;
  • no datuma, kad darbs likumīgi darīts pieejams sabiedrībai, gadījumā, ja darbs ir anonīms vai laists klajā ar pseidonīmu.

Kinematogrāfisku vai audiovizuālu darbu aizsardzības termiņš beidzas 70 gadus pēc tam, kad mirusi pēdējā no turpmāk minētajām personām:

  • galvenais režisors;
  • scenārija autors;
  • dialogu autors;
  • tās mūzikas komponists, kura īpaši sacerēta izmantošanai kinematogrāfiskajā vai audiovizuālajā darbā.

Šo direktīvu grozīja ar Direktīvu 2011/77/ES, ar kuru pagarināja aizsardzības termiņu mūzikas ierakstiem. Tas tika darīts tādēļ, ka izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, un pašreizējais 50 gadu aizsardzības termiņš, ko piemēro izpildījumu fiksācijām (piemēram, ierakstiem), bieži vien nenodrošina šo darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. Tādējādi ar šo tiesību aktu paildzina izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību aizsardzības termiņu no 50 uz 70 gadiem.

Ar Direktīvu 2011/77/ES arī saskaņo aizsardzības termiņa aprēķinu attiecībā uz dziesmām un citām muzikālām kompozīcijām ar vārdiem, kuras radījuši vairāki autori. Aizsardzības termiņš beidzas 70 gadus pēc pēdējā dzīvā autora (t. i., vārdu autora vai mūzikas komponista) nāves.

Blakustiesības

Blakustiesību (filmu producentu un raidorganizāciju tiesību) un aizsardzības termiņš ir 50 gadi. To aprēķina katrā konkrētā gadījumā no izpildījuma sniegšanas, tā fiksācijas publicēšanas vai publiskošanas datuma. Aizsardzība termiņu izpildītājiem un fonogrammu producentiem ar Direktīvu 2011/77/ES pagarināja līdz 70 gadiem.

Termiņu aprēķināšana

Aizsardzības termiņu sāk skaitīt vienlaicīgi visās ES valstīs. To aprēķina no 1. janvāra nākamajā gadā pēc attiecīgā notikuma.

Tādu darbu aizsardzība, kuru izcelsme ir ārpussavienības valstis

Ja darba izcelsme ir ārpussavienības valsts un autors nav ES pilsonis, ES nodrošinātā aizsardzība beidzas attiecīgajā izcelsmes valstī noteiktā aizsardzības termiņa beigu datumā, taču šis datums nedrīkst pārsniegt ES noteikto termiņu.

Izziņošana

ES valstis tūlīt dara Eiropas Komisijai zināmus visus valdības plānus piešķirt jaunas blakustiesības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 16. janvāra.

Ar Direktīvu 2006/116/EK kodificē un aizstāj Padomes Direktīvu 93/98/EEK, kas bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 1995. gadam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Autortiesības: tiesības, kas aizsargā autoru intereses, tiem dodot īpašumtiesības uz saviem darbiem.
Blakustiesības: tiesības, kas aizsargā tādu personu vai struktūru likumīgās intereses, kuras:
  • dod ieguldījumu tajā, lai darbi tiktu darīti pieejami sabiedrībai; vai
  • rada tiesību objektus, kuri visu valstu autortiesību sistēmās netiek kvalificēti kā “darbi”, bet kuru radīšanā ir izmantots radošums vai tehniskās un organizatoriskās prasmes, kas ir pietiekamas, lai atzītu autortiesībām pielīdzināmas īpašumtiesības.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/116/EK (2006. gada 12. decembris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (kodificēta versija) (OV L 372, 27.12.2006., 12.–18. lpp.)

Direktīvas 2006/116/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2019

Top