EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valūtas kursa mehānisms starp euro un citām dalībvalstu vietējām valūtām

Valūtas kursa mehānisms starp euro un citām dalībvalstu vietējām valūtām

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropadomes rezolūcija par valūtas kursa mehānisma izveidi

Līgums starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas esošo ES valstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības valūtas kursa mehānisma darbības procedūras

KĀDS IR ŠĪS REZOLŪCIJAS UN ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

 • Rezolūcijas mērķis bija izveidot sistēmu eurozonas valstu un ārpus eurozonas esošo ES valstu starpā, kas garantētu valūtas kursa stabilitāti šo valstu dažādo valūtu starpā, 1999. gada 1. janvārī sākoties ekonomikas un monetārās savienības trešajam posmam.
 • Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz šo rezolūciju, un ar to atcēla un aizstāja līdzīgu līgumu, kas noslēgts 1998. gadā. Ar to izveido stabilu valūtas kursa mehānismu (VKM II), ar kuru aizstāj sākotnējo Eiropas Monetāro sistēmu, euro un to ES valstu valūtu starpā, kuras ir šī līguma puses, bet nav pieņēmušas euro. Patlaban Dānijas krona ir vienīgā valūta, kas iekļauta VKM II.
 • Galvenais mērķis ir novērst pārmērīgas valūtas kursa svārstības, kas traucē vienotā tirgus darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Līgumā:
  • ir apstiprināts, ka dalība VKM II ārpus eurozonas esošajām valstīm ar izņēmuma statusu ir brīvprātīga, taču ir piebilsts, ka no tām sagaida pievienošanos šim mehānismam;
  • ir noteikts centrālais kurss starp euro un katras iesaistītās valsts valūtu, par ko vienojusies Eiropas Centrālā banka (ECB) un attiecīgo valstu centrālās bankas. Tas var svārstīties 15 % apmērā uz augšu vai leju no centrālā kursa;
  • ir atļauta automātiska un neierobežota ECB un attiecīgo valstu banku intervence, ja šis 15 % ierobežojums tiek pārsniegts;
  • ir noteiktas sīki izstrādātas procedūras attiecībā uz:
   • eurozonas valstu centrālo banku līdzdalību intervences pasākumos;
   • ļoti īsa termiņa kredītiespējām starp ECB un ārpus eurozonas esošo valstu centrālajām bankām;
   • ļoti īsa termiņa kreditēšanas neatmaksāto atlikumu atlīdzināšanu;
   • kreditēšanas operāciju pagarināšanu;
   • ciešāku sadarbību valūtas kursu jomā starp ECB un ārpus eurozonas esošo valstu centrālajām bankām;
   • vispārēju VKM II sistēmas uzraudzību;
   • iespējamiem centrālā kursa un 15 % svārstību ierobežojuma grozījumiem.
 • Līgums ir jāgroza ik reizi, kad jauna valsts centrālā banka iesaistās mehānismā. Visi grozījumi ir uzskaitīti sadaļā “Saistītie dokumenti”.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REZOLŪCIJA UN ŠIS LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

 • Rezolūcija ir piemērojama kopš 1997. gada 16. jūnija.
 • Līgums ir piemērojams kopš 2006. gada 1. aprīļa.

KONTEKSTS

 • Ekonomikas pamatrādītāju konverģence ir būtiski svarīga stabila valūtas kursa saglabāšanai. Stabila ekonomikas vide ir vajadzīga, lai vienotais tirgus varētu pienācīgi darboties un lai sekmētu ieguldījumus, izaugsmi un nodarbinātību.
 • Valūtas kursa mehānisms ES valstīm ārpus eurozonas sniedz atskaites punktu stabilas ekonomikas politikas izstrādei, kas tām ļautu sagatavoties euro pieņemšanai.

PAMATDOKUMENTI

Eiropadomes rezolūcija par ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma izveidi, Amsterdama, 1997. gada 16. jūnijs (OV C 236, 2.8.1997., 5.–6. lpp.)

Līgums (2006. gada 16. marts) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 73, 25.3.2006., 21.–27. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līgums (2006. gada 21. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 14, 20.1.2007., 6.–8. lpp.)

Līgums (2007. gada 14. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 319, 29.12.2007., 7.–9. lpp.)

Līgums (2010. gada 13. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 5, 8.1.2011., 3.–6. lpp.)

Līgums (2013. gada 21. jūnijs) starp Eiropas Centrālo banku un dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 187, 29.6.2013., 1.–4. lpp.)

Līgums (2014. gada 13. novembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (OV C 64, 21.2.2015., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2017

Top