EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viesabonēšanas maksas Eiropas Savienībā

Viesabonēšanas maksas Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 531/2012 — viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos ES

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir izbeigt viesabonēšanas maksu piemērošanu, ceļojot ES. Tas nozīmē, ka ES pilsoņi, kuri ceļo ES, var zvanīt, sūtīt īsziņas un piekļūt internetam, izmantojot savus mobilos tālruņus, par tādu pašu cenu kā savā valstī.
 • Ar šo regulu arī nodrošina, ka mobilo sakaru operatori tiek aizsargāti pret ļaunprātīgu izmantošanu un var ieviest jaunos viesabonēšanas noteikumus, nepalielinot iekšzemes cenas.
 • Ar Regulu (ES) 2017/920 groza Regulu (ES) Nr. 531/2012, un ir tā ir spēkā no 2017. gada 15. jūnija. Ar šo regulu ievieš noteikumus, kas ierobežo maksu, ko mobilo sakaru operatori var savstarpēji iekasēt par viesabonēšanas pakalpojumiem (t. i., viesabonēšanas vairumtirdzniecības cenu) ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Izmaksas par zvaniem, īsziņām un datu lietošanu, ceļojot citā ES valstī, tiks atskaitītas no lietotāja iekšzemē izmantotā apjoma.
 • Operatoriem nav pienākuma piedāvāt viesabonēšanas pakalpojumus; tomēr, ja tas tiek darīts, tiem jāievēro “viesabonē kā mājās” princips un lietotājiem jāpiemēro tikai iekšzemes maksa.
 • Šīs regulas mērķis nav atļaut “pastāvīgu viesabonēšanu”, kad abonenta identifikācijas moduļa (SIM) karte no citas ES valsts tiek izmantota pastāvīgi.
  • Operatori var noteikt šī principa ļaunprātīgu izmantošanu, analizējot viesabonēšanas un vietējos zvanus un mobilo pakalpojumu izmantošanu četru mēnešu periodā.
  • Ja klients lielāko daļu laika pavada ārvalstīs un savu mobilo tālruni ārvalstīs izmanto vairāk nekā mājās, operators var lūgt klientam 14 dienu laikā paskaidrot šo situāciju.
  • Šīs pārbaudes mērķis ir noteikt tās personas, kuras ārvalstīs uzturas ilgstoši, nevis tās, kuras regulāri piesakās savas valsts tīklā, piemēram, pārrobežas darba ņēmēji.
 • Ja lietotājs pastāvīgi uzturas ārpus tās valsts, kurā izdota SIM karte, operators var piemērot papildmaksu:
  • ne vairāk par 0,032 EUR minūtē balss zvaniem;
  • ne vairāk par 0,01 EUR īsziņu pakalpojumam (SMS);
  • ne vairāk par 7,70 EUR par vienu datu gigabaitu no 2017. gada 15. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim, katra gada 1. janvārī samazinot šo papildmaksu šādi: 6 EUR 2018. gadā, 4,50 EUR 2019. gadā, 3,50 EUR 2020. gadā, 3 EUR 2021. gadā un 2,50 EUR 2022. gadā.
 • Vietējo “atklāto datu paku” gadījumā (t. i., ar neierobežotu datu patēriņa apjomu vai ļoti zemu datu vienības cenu) operators var piemērot viesabonēšanas datu apjoma ierobežojumu bez papildmaksas. Šim ierobežojumam jābūt augstākam par slieksni, kura pamatā ir vietējā komplekta cena, un tam jābūt pietiekami lielam, lai nodrošinātu vairuma klientu viesabonēšanas vajadzības. Pārsniedzot šo ierobežojumu, klients var turpināt izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumus par iepriekš minēto papildmaksu.
 • Gadījumos, kad operators var pamatoti pierādīt, ka tas nevar sniegt “viesabonē kā mājās” pakalpojumus, nepalielinot iekšzemes cenas, valsts regulatīvā iestāde var atļaut piemērot principa “viesabonē kā mājās” izņēmumus.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā tiek piemērota kopš 2012. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta versija) (OV L 172, 30.6.2012., 10.–35. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 531/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2286 (2016. gada 15. decembris), kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu (OV L 344, 17.12.2016., 46.–62. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 1.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.02.2018

Top