EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Monreālas konvencija par gaisa pārvadātāju atbildību

Monreālas konvencija par gaisa pārvadātāju atbildību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2001/539/EK par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Monreālas Konvenciju

Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvencija)

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Konvencijas mērķis ir ieviest vienotus noteikumus gaisa pārvadātāju atbildības noteikšanai gadījumos, kad starptautisku reisu laikā tiek nodarīts kaitējums pasažieriem, bagāžai vai precēm.
 • Ar šo lēmumu Eiropas Kopienas (tagad ES) vārdā apstiprina minēto konvenciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo konvenciju ievieš visaptverošus tiesiskos principus un noteikumus, no kuriem svarīgākie ir:

 • gaisa pārvadātāja neierobežotas civiltiesiskās atbildības princips miesas bojājumu gadījumā, kas sadalīts divos līmeņos:
  • pirmais stingras pārvadātāja atbildības līmenis par kaitējumu, kas nepārsniedz 100 000 SDR (īpašās aizņēmumtiesības, ko definējis Starptautiskais Valūtas fonds, t. i. apmēram EUR 120 000);
  • pārsniedzot šo apmēru, otrais atbildības līmenis, kura pamatā ir pieņēmums par pārvadātāja vainu, no kā pārvadātājs var izvairīties, tikai pierādot, ka nav bijis vainīgs (pierādīšanas pienākums ir pārvadātājam);
 • avansa maksājumu princips miesas bojājumu gadījumā, lai segtu cietušo vai uz kompensāciju tiesīgo personu tūlītējās ekonomiskās vajadzības;
 • iespēja cietušajam vai uz kompensāciju tiesīgajām personām iesniegt prasības tiesās pasažiera pastāvīgajā dzīvesvietā;
 • gaisa pārvadātāja atbildības ierobežojumu paaugstināšana kavēšanās gadījumā un bagāžai nodarīta kaitējuma gadījumā (bagāžas kavēšanās, nozaudēšana vai bojājumi);
 • pārvadājumu dokumentu modernizācija (elektroniskas aviopārvadājumu pavadzīmes un biļetes);
 • noteikumu precizēšana par līgumpārvadātāja (gaisa pārvadātāja, kura nosaukums vai kods ir uz lidojuma biļetes) un faktiskā pārvadātāja (lidojumu izpildošais pārvadātājs var atšķirties no līgumpārvadātāja) attiecīgo atbildību;
 • vispārināta gaisa pārvadātāju pienākuma uzturēt atbilstīgu apdrošināšanu noteikšana;
 • tā sauktā “reģionu” noteikuma ieviešana, kas ļauj pievienoties konvencijai tādām ekonomikas integrācijas organizācijām kā ES.

ES 1997. gadā pieņēma Regulu (EK) Nr. 2027/97 (par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos), kas uzliek ES gaisa pārvadātājiem neierobežotu atbildību pasažieru nāves vai miesas bojājumu gadījumā. Ar Regulu (EK) Nr. 889/2002 groza Regulu (EK) Nr. 2027/97, piemērojot Monreālas konvencijas noteikumus visiem lidojumiem — gan vietējiem, gan starptautiskiem —, ko veic ES gaisa pārvadātāji.

KOPŠ KURA LAIKA KONVENCIJA UN LĒMUMS IR PIEMĒROJAMI?

Monreālas konvencija stājās spēkā 2003. gada 4. novembrī. Lēmums ir piemērojams kopš 2001. gada 5. aprīļa.

KONTEKSTS

1929. gada Varšavas Konvencijas, ar kuru noteica gaisa pārvadātāju atbildību par nāvi un miesas bojājumiem, un tās vēlāko grozījumu neatbilstība radīja nepieciešamību modernizēt un apvienot noteikumus par atbildību.

1999. gada maijā Starptautiskā Civilās aviācijas organizācijas līgumslēdzējas valstis panāca vienošanos modernizēt Varšavas konvencijas noteikumus, pārveidojot tos vienā juridiskā instrumentā, kas sniedz atbilstīgu kompensācijas līmeni gadījumā, ja starptautisko gaisa pārvadājumu laikā tiek nodarīts kaitējums pasažieriem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV L 194, 18.7.2001., 38. lpp.)

Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV L 194, 18.7.2001., 39.–49. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 2027/97 (1997. gada 9. oktobris) par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos (OV L 285, 17.10.1997., 1.–3. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2027/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 31.07.2018

Top