EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lidlauka sniegtie pakalpojumi Kopienas lidostās

Lidlauka sniegtie pakalpojumi Kopienas lidostās

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Lidlauka sniegtie pakalpojumi* Eiropas Savienības (ES) lidostās, kur ir nodrošināta pieeja tiem, ietver tādus, kas garantē lidsabiedrībām iespēju veikt gaisa pārvadājumus (piebraucamo ceļu norādes, tīrīšana, degvielas uzpilde, bagāžas pakalpojumi utt.).

Direktīva ir attiecināma uz visām ES lidostām, kuras ir atvērtas komerciāliem pārvadājumiem un kuru gada apgrozījums nav mazāks par 2 miljoniem pasažieru vai 50 000 tonnu kravu pārvadājumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lidostas vadības dienests*, lidostas lietotājs* vai lidlauka pakalpojumu sniedzējs* nozīmēta auditora uzraudzībā stingri nodala lidlauka pakalpojumu grāmatvedību no citu darbību grāmatvedības.

Paralēli ES dalībvalsts:

  • katrai attiecīgajai lidostai izveido lidostas lietotāju pārstāvju komiteju, kas pārstāv lietotāju intereses;
  • var pieprasīt lidlauka pakalpojumu sniedzējiem reģistrēties ES un var ierobežot pilnvaroto piegādātāju skaitu, lai nodrošinātu tādas lidlauka pakalpojumu kategorijas kā bagāžas apstrāde, perona dienests, degvielas uzpildes dienests, kravu un pasta dienests;
  • var samazināt līdz diviem lietotājiem, kas spēj veikt lidlauka pakalpojumu pašpakalpojumus tādās kategorijās kā bagāžas apstrāde, perona dienests, degvielas uzpildes dienests, kravu un pasta dienests;
  • var gūt labu no izņēmumiem (ar laika ierobežojumu), ja lidostas pieejamās vietas vai kapacitātes īpašie ierobežojumi neļauj atvērt tirgu un/vai ieviest pašpakalpojumus;
  • noteiktos apstākļos rezervēt vienam dienestam centralizēto infrastruktūru pārvaldību, ko nevar dalīt vai kuras izmaksas nevar dublēt. Paralēli noteiktos apstākļos ES dalībvalstis var piešķir izņēmumus lidostām, kad īpaši ierobežojumi neļauj atvērt tirgu un/vai ieviest pašpakalpojumus tādā pakāpē, kā to garantē direktīva;
  • var likt piegādātājam, kas izvēlēts lidostā, arī apkalpot salas, kas ir daļa no ES dalībvalsts teritorijas;
  • var pieprasīt lidlauka pakalpojumu sniedzējam saņemt licenci, ko izsniedz valsts iestāde, kas darbojas neatkarīgi no lidostas, lai garantētu drošību, apkārtējās vides aizsardzību un atbilstību sociālajiem tiesību aktiem;
  • veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lidlauka pakalpojumu sniedzējiem un lidostas lietotājiem, kas vēlas veikt pašpakalpojumus, ir pieejamas lidostas iekārtas — ja par šādu piekļuvi iekārtām ir jāmaksā, maksa tiek noteikt atbilstoši saistošiem, mērķtiecīgiem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem;
  • var pieņemt saskaņā ar ES tiesību aktu citiem noteikumiem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu darbinieku tiesību aizsardzību un aizsargātu apkārtējo vidi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1996. gada 14. novembra, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 1997. gada 25. oktobrim.

KONTEKSTS

Šī direktīva tika ieviesta pakāpeniski atbilstoši tam, vai tika iesaistīti pašpakalpojumi vai trešo pušu nodrošinātie pakalpojumi. No 2001. gada 1. janvāra direktīva attiecas uz visām lidostām, kas atrodas ES dalībvalsts teritorijā, kur gada apgrozījums nav mazāks par 2 miljoniem pasažieru vai 50 000 tonnu kravas pārvadājumu.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Lidlauka sniegtie pakalpojumi: ietver daudzus dažādus pakalpojumus, kas nepieciešami lidsabiedrībām, lai veiktu lidojumus. Šie pakalpojumi ietver tādas jomas kā tehniskā apkope, degvielas uzpilde un kravu apstrāde. Lidlauka sniegtie pakalpojumi ietver arī tādus pakalpojumus kā pasažieru reģistrācija, produktu piegādātāju pakalpojumi, bagāžas apstrāde un pārvadāšana lidostas teritorijā.
Lidostas vadības dienests: dienests, kuras atbild par lidostas infrastruktūras vadīšanu un pārvaldīšanu un dažādo operatoru darbību uzraudzību un koordinēšanu.
Lidostas lietotājs: fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par pasažieru, pasta un/vai kravas pārvadāšanu.
Lidlauka pakalpojumu sniedzējs: fiziska vai juridiska persona, kas trešajai pusei nodrošina vienu vai vairākas lidlauka pakalpojumu kategorijas.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 96/67/EK (1996. gada 15. oktobris) par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996.,36.–45. lpp.)

Padomes Direktīvas 96/67/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.02.2020

Top