EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ceļu satiksmes drošība: vadītāju apliecības

Ceļu satiksmes drošība: vadītāju apliecības

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to tika ieviesta jauna Eiropas vadītāja apliecība.
 • Tā ir pārstrādātā versija Direktīvai 91/439/EEK, kura ar to tiek atcelta.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva:

 • samazina viltošanas iespējas: jaunajā apliecībā ir mikroshēma, kurā ietverta uz kartes norādītā informācija. Ar direktīvu tiek ieviests automašīnu un motociklu vadītāju apliecības derīguma termiņš, kas ir 10–15 gadi, ļaujot regulāri atjaunot informāciju par aizsardzības līdzekļiem un apliecības turētājiem. Ar to tiek izveidots jauns elektroniskais tīkls, lai atvieglotu saziņu starp valsts iestādēm apliecību pārbaudes nolūkā;
 • palīdz uzlabot ceļu satiksmes drošību: ar to tiek ieviestas jaunas kategorijas apliecības mopēdiem, iepriekšēja obligāta teorētisko zināšanu pārbaude un diferencēta pieeja smagāku motociklu vadīšanai. Tajā ir noteiktas arī eksāmena prasības. Profesionāliem autovadītājiem ik pēc pieciem ir jāiziet veselības pārbaudes. Ir noteiktas prasības braukšanas eksaminētāju kvalifikācijai un apmācībai.

Izsniegto apliecību savstarpēja atzīšana

ES valstu izsniegtās apliecības ir savstarpēji jāatzīst. Ir šādas vadītāja apliecību kategorijas:

 • AM kategorija – divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļi, kuru konstruktīvi paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 km/h, kā arī vieglie kvadricikli;
 • A1 kategorija – vieglie motocikli, kuru cilindra tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kW;
 • A2 kategorija – motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kW;
 • A kategorija – smagie motocikli bez jaudas ierobežojumiem;
 • B kategorija – pasažieru transportlīdzekļi, kuru masa nepārsniedz 3500 kg un pasažieru sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas;
 • BE kategorija – B kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi, kuras masa nepārsniedz 3500 kg;
 • B1 kategorija (neobligāta) – kvadricikli;
 • C1 kategorija – preču pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru masa ir 3500–7500 kg, un pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz astoņas;
 • C1E kategorija – C1 vai B kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi, kuru kopējā masa nepārsniedz 12 000 kg;
 • C kategorija – preču pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru masa pārsniedz 3500 kg, un pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz astoņas;
 • CE kategorija – C kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi;
 • D1 kategorija – pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits nepārsniedz 16 un kuru garums nepārsniedz 8 metrus;
 • D1E kategorija – D1 kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi;
 • D kategorija – pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz astoņas;
 • DE kategorija – D kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi;
 • vieglās piekabes, kuru masa nepārsniedz 750 kg, var vilkt B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļi.

Tabula, kurā parādīta šo kategoriju atbilstība tām kategorijām, kas norādītas apliecībās, kuras ES valstīs izsniegtas pirms šīs direktīvas pieņemšanas, ir ietverta Lēmumā (ES) 2016/1945.

Nosacījumi vadītāja apliecības izsniegšanai

 • Apliecībās ir jānorāda nosacījumi, saskaņā ar kuriem vadītājam ir atļauts vadīt transportlīdzekli. Ja ir atļauta tikai noteiktu veidu transportlīdzekļu vai pielāgotu transportlīdzekļu vadīšana, tad tas apliecībā būtu jānorāda ar kodu.
 • Vadītāju apliecības izsniedz saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
  • C1, C, D1 un D kategorijas apliecības izsniedz tikai tādiem vadītājiem, kam jau ir tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekļus;
  • BE, C1E, CE, D1E un DE kategorijas apliecības izsniedz tikai tādiem vadītājiem, kam jau ir tiesības vadīt attiecīgi B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļus.
 • Minimālais vecums vadītāja apliecības iegūšanai ir
  • 16 gadi AM, A1 (vieglie motocikli) un B1 (motorizēti tricikli un kvadricikli) kategorijai;
  • 18 gadi A2, B, BE un C1 kategorijai;
  • 21 gads C, CE, D1 un D1E kategorijai;
  • 24 gadi D un DE kategorijai.
 • ES valstis noteiktām kategorijām var paaugstināt vai pazemināt minimālo vecumu noteiktās robežās.
 • ES valstis nodrošina, lai vadītāju apliecību pretendentiem būtu motorizēta transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un braukšanas stils. Parasti šim mērķim veiktajās pārbaudēs ietver:
  • teorētisko zināšanu pārbaudi;
  • braukšanas prasmju un stila pārbaudi.

Vadītāja apliecības izsniegšanas eksaminētāji

 • Eksaminētājiem, kas pārbauda braukšanas prasmes un stilu, ir jābūt minimālajām kompetencēm.
 • Viņiem tiek piemērots kvalitātes nodrošināšanas režīms, un viņi iziet periodisku apmācību.

Grozījumi pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma

 • Ņemot vērā grūtības saistībā ar vadītāja apliecību atjaunošanu ārkārtas apstākļu dēļ, ko izraisīja Covid-19 uzliesmojums, kas dažās ES dalībvalstīs sākās līdz 2020. gada 1. februārim, ar Regulu (ES) Nr. 2020/698 dažu vadītāja apliecību derīguma termiņu pagarina uz septiņiem mēnešiem no to derīguma termiņa beigām, lai nodrošinātu pārvietošanās nepārtrauktību pa autoceļiem.
 • Ja kāda ES dalībvalsts uzskata, ka vadītāja apliecību atjaunošana pēc 2020. gada 31. augusta to pasākumu dēļ, kas saistīti ar Covid-19, var kļūt neiespējama, tai līdz 2020. gada 1. augustam jāiesniedz Komisijai pamatots lūgums atļaut pagarināt attiecīgos laikposmus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 19. janvāra un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2011. gada 19. janvārim. ES dalībvalstīm direktīvas noteikumi ir jāpiemēro no 2013. gada 19. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (Pārstrādāta versija) (OV L 403, 30.12.2006., 18.–60. lpp.)

Direktīvas 2006/126/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/698 (2020. gada 25. maijs), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10.–24. lpp.)

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1945 (2016. gada 14. oktobris) par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (OV L 302, 9.11.2016., 62.–162. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 575/2014 (2014. gada 27. maijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 383/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma) (OV L 159, 28.5.2014., 47.–49. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 383/2012 (2012. gada 4. maijs), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glābšanas līdzeklis (mikroshēma) (OV L 120, 5.5.2012., 1.–11. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2020

Top