EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ceļu satiksmes drošība: Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāze

Ceļu satiksmes drošība: Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāze

 

KOPSAVILKUMS

Lēmums 93/704/EK par Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido CARE — Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm ir pienākums:

  • reģistrēt statistiku par savā valstī notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kuros gājuši bojā cilvēki vai viņiem nodarīti miesas bojājumi;
  • katru gadu nodot šos datus Eiropas Komisijai (Eurostat).

Eiropas Komisijai ir jānodrošina, ka saņemtie dati tiek izplatīti, datu bāze darbojas atbilstoši, kā arī jāizlemj par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi statistikai un jebkādai publikācijai sadarbībā ar CARE ekspertu darba grupu.

Komisijai 3 gadus pēc šī Lēmuma ieviešanas ir jāsagatavo ziņojums Padomei par iegūtajiem rezultātiem un izrietošajiem rādītājiem attiecībā uz turpmākajām darbībām.

Kopumā ziņojuma secinājumi bija pozitīvi. Tika ieteikti daži uzlabojumi, piemēram:

  • ceļu satiksmes negadījumu datu saskaņošana;
  • jaunas informācijas sniegšana, lai noteiktu salīdzinošās starptautiskās analīzes;
  • sadarbības uzlabošana starp ES dalībvalstīm, jo tai ir būtiska loma datu pārvaldībā un kvalitātē, kā arī politikas izstrādē attiecībā uz CARE lietotāju piekļuvi un lietojumu.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

To piemēro kopš 1993. gada 22. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 93/704/EK (1993. gada 30. novembris) par Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi (OV L 329, 30.12.1993., 63.–65. lpp.)

Lēmuma 93/704/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums par projekta norisi un tā nākotnes perspektīvām — CARE: Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāze — 1993. gada 30. novembra Padomes Lēmums (93/704/EK) (COM(97) 238 final, 26.5.1997.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2018

Top