Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem

Go to the summaries’ table of contents

Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to ievieš noteikumus par norādēm* uz pārtikas produktiem, kas tiek marķēti un reklamēti Eiropas Savienībā (ES).
 • Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, lai pārtikas produktu uzturvērtības norādes* un veselīguma norādes* uz to etiķetēm, kā arī prezentācijās un reklāmās, būtu skaidras un to pamatā būtu zinātnes jomā vispārpieņemti pierādījumi.
 • Pārtikas produktos var būt daudz dažādu vielu (piemēram, vitamīni, minerālvielas, aminoskābes, neaizstājamas taukskābes, šķiedrvielas un augu ekstrakti ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi), kam var piemērot norāžu lietošanu.
 • Šīs Regulas nolūks ir:
  • nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni;
  • sniegt patērētājam informāciju, kas vajadzīga izvēles izdarīšanai, pilnībā pārzinot faktus;
  • radīt vienādus konkurences nosacījumus pārtikas rūpniecībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Komisijai ir jāsagatavo uzturvielu* apraksti un pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošanas nosacījumi, ņemot vērā:

 • pārtikas produktā esošo uzturvielu un citu vielu*daudzumu, piemēram:
  • aminoskābes;
  • piesātinātās taukskābes;
  • hidroģenētās taukskābes;
  • cukurus;
  • sāli;
 • pārtikas produktu lomu un nozīmi iedzīvotāju uzturā kopumā un riska grupu, tostarp bērnu, uzturā;
 • to uzturvielu klātbūtni, par kurām zinātniski atzīts, ka tām ir ietekme uz veselību.

Norādes par veselīgumu nedrīkst:

 • būt kļūdainas, neskaidras vai maldinošas;
 • radīt šaubas par citu pārtikas produktu nekaitīgumu un/vai uzturvērtības pietiekamību;
 • mudināt pārmērīgu pārtikas produktu patēriņu;
 • likt domāt, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nevar nodrošināt nepieciešamo uzturvielu daudzumu;
 • apgalvot, ka attiecīgā pārtikas produkta nelietošana var ietekmēt veselību;
 • iekļaut norādes par svara zaudēšanas ātrumu vai lielumu;
 • sniegt norādes par ieteikumiem, ko snieguši individuāli ārsti.

Norādes par uzturvērtību un veselīgumu būs atļauts lietot tikai tādā gadījumā, ja saskaņā ar vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem būs pierādīts, ka norādē minētās vielas klātbūtnei, neesamībai vai samazinātam daudzumam pārtikas produktā ir labvēlīga ietekme. Šādām vielām jābūt daudzumā, kas atbilst saprātīgam patēriņam, un apjomā, kas sniedz vēlamo ietekmi.

Norādes par veselīgumu tiks atļautas tikai tādā gadījumā, ja uz etiķetes būs šāda informācija:

 • attiecīgās norādes iedzīvotāju mērķgrupa;
 • paziņojums, kas uzsver daudzveidīga un līdzsvarota uztura un veselīga dzīvesveida nozīmi;
 • pārtikas produkta daudzums un patēriņa veids, kāds ir nepieciešams, lai panāktu norādīto labvēlīgo ietekmi;
 • paziņojums personām, kurām vajadzētu izvairīties no attiecīgā pārtikas produkta patēriņa (piemēram, grūtniecēm);
 • atbilstīgs brīdinājums uz produktiem, kas pārmērīgas lietošanas gadījumā varētu apdraudēt veselību;
 • ja tiek lietot norāde par slimības riska samazināšanu — paziņojums, ka slimībai var būt vairāki riska faktori un ka izmaiņām vienā no tiem var būt vai var arī nebūt labvēlīga ietekme;
 • jebkādi citi lietošanas ierobežojumi vai norādījumi.

Veselīguma norādēm, kuru pamatā ir vispārpieņemti zinātniski dati un kuras ir viegli saprotamas vidusmēra patērētājam, var tikt piemērotas atkāpes no atļauju izsniegšanas procedūras.

Dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2 % alkohola, nedrīkst būt veselīguma vai uzturvērtības norādes, izņemot tādu, kas norāda samazinātu alkohola daudzumu vai enerģētisko vērtību.

Regula (ES) Nr. 432/2012 paredz atļauto veselības norāžu sarakstu, kuras nav saistītas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību. Šī regula ir piemērojama kopš 2012. gada 14. decembra, un tā tiek grozīta, lai aktualizētu sarakstu ar jaunām veselības norādēm, kas saņēmušas atļauju.

Atļaujas pieteikums

Iesniedzot pieteikumu jebkurai ES valstij, jebkurš ražotājs var pieprasīt jaunas norādes iekļaušanu atļauto norāžu sarakstā. Valsts nosūta to Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), un Komisija pēc tam pieņem lēmumu par norādes lietošanu, kas pamatots ar EFSA zinātnisko viedokli.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Norāde: jebkurš ziņojums vai atveidojums, kas nav obligāts saskaņā ar ES vai valstu tiesību aktiem, tostarp ilustrēts, grafisks vai jebkāda veida simbolisks atveidojums, kurš pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pārtikas produktam ir sevišķas īpašības.

Uzturvērtības norāde: jebkura norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pārtikas produktam ir sevišķi labvēlīgas uzturīpašības, ko rada:

 • enerģētiskā vērtība (vērtība kalorijās), kuru tas:
  • nodrošina;
  • nodrošina samazinātā vai palielinātā devā vai
  • | nenodrošina, un/vai
 • uzturvielas vai citas vielas, ko tas:
  • satur;
  • satur mazākā vai lielākā attiecībā vai
  • nesatur.

Veselīguma norāde: jebkura norāde, kas pauž, liek domāt vai netieši norāda, ka pastāv saikne starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību.

Uzturvielaa: Regulas (ES) Nr. 1169/2011 pielikumā uzskaitītie proteīni, ogļhidrāti, tauki, šķiedrvielas, nātrijs, vitamīni un minerālvielas, kā arī vielas, kuras pieder kādai no šīm kategorijām vai ir šo kategoriju sastāvdaļas.

Cita viela: viela, kas nav uzturviela un kam ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9.–25. lpp.)

Regulas (ES) 1924/2006 turpmāki grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu (OV L 109, 19.4.2008., 11.–16. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 432/2012 (2012. gada 16. maijs), ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 25.05.2012., 1.–40. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas īstenošanas lēmums 2013/63/ES (2013. gada 24. janvāris), ar ko pieņem pamatnostādnes par to, kā īstenojami īpaši nosacījumi attiecībā uz veselīguma norādēm, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 10. pantā (OV L 22, 25.01.2013., 25.–28. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016

Top