EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Apavu marķējums

Apavu un to sastāvdaļu marķējums patērētājiem sniedz informāciju, kas tiem ļauj veikt pārdomātus lēmumus par pirkumu. Tas arī palīdz aizsargāt nozari pret negodīgu konkurenci un uzlabo Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/11/EK (1994. gada 23. marts) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tādu materiālu norādīšanu marķējumā, kurus izmanto patērētājiem paredzētu apavu galvenajās sastāvdaļās.

KOPSAVILKUMS

Apavu un to sastāvdaļu marķējums patērētājiem sniedz informāciju, kas tiem ļauj veikt pārdomātus lēmumus par pirkumu. Tas arī palīdz aizsargāt nozari pret negodīgu konkurenci un uzlabo Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pieņem noteikumus par apavu marķējumu:

 • marķējuma saturu un formu;
 • atbildību par marķējumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Marķējumā jānorāda informācija tikai par tādiem materiāliem, kuri veido vismaz 80 % no apavu virsdaļas, oderes un saistzoles laukuma, un vismaz 80 % no ārējās zoles daļas apjoma. Ja neviens materiāls neveido vismaz 80 %, informācija jāsniedz par diviem galvenajiem apavu sastāvdaļās izmantotajiem materiāliem.
 • Marķējumā jānorāda informācija par apavu trīs sastāvdaļām:
  • apavu virsdaļu;
  • oderes un saistzoles daļu;
  • ārējo zoles daļu.
 • Marķējums var būt rakstiska teksta vai piktogrammas veidā.
 • Marķējumam jābūt redzamam, droši piestiprinātam un pieejamam.
 • Marķējumam jābūt:
  • uzdrukātam vai gofrētam uz apaviem; vai
  • piestiprinātam pie apaviem, izmantojot, piemēram, uzlīmi; vai
  • piestiprinātam, izmantojot, piemēram, sastiprināšanas detaļu vai auklu.
 • Marķējumam jābūt vismaz uz viena no divām vienībām, kas veido kurpju, zābaku u. c. apavu pāri.
 • ES ražotāji ir atbildīgi par marķējumu un tajā ietvertās informācijas pareizību. Gadījumā, ja apavi ir importēti, šis pienākums jāpilda personai, kas ir atbildīga par apavu pirmo laišanu ES tirgū. Mazumtirgotāji ir atbildīgi par to, lai tiktu nodrošināts, ka to pārdotajiem apaviem ir attiecīgais marķējums.
 • Pielikumos ir norādītas:
  • definīcijas (piemēram, apavu virsdaļa, zole utt.) un attiecīgas piktogrammas vai teksta norādes, kas attiecas uz identificējamajām apavu daļām (I pielikums);
  • II pielikumā ir norādīti apavi, uz kuriem attiecas šī direktīva. Piemēram, tā neattiecas uz apaviem, ko personas izmanto veselības aizsardzības un drošības nolūkā darbavietā un kam ir piemērojami ES noteikumi par personisko aizsargaprīkojumu.

Attiecībā uz apaviem pastāv arī brīvprātīgi izmantojams ES ekomarķējums. Šis marķējums patērētājiem palīdz atpazīt apavus, kuru aprites ciklam (ražošanai, lietošanai un iznīcināšanai) ir maza ietekme uz vidi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 94/11/EK

9.5.1994.

23.9.1995.

OV L 100, 19.4.1994., 37.-41. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/96/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006., 81.-106. lpp.

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013., 172.-183. lpp.

Direktīvas 94/11/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.08.2015

Top