EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Augļu sulas un līdzīgi produkti

Augļu sulas un līdzīgi produkti

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo tiesību aktu pieņemt noteikumus par augļu sulu sastāvu, to reģistrētajiem nosaukumiem, ražošanas specifikācijām un marķēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Augļu sulas

Šī direktīva attiecas uz šādiem produktiem:

 • augļu sula;
 • no koncentrāta iegūta augļu sula;
 • koncentrēta augļu sula;
 • sausā/pulverveida augļu sula;
 • augļu sula, no kuras ekstrahēts ūdens;
 • augļu nektārs.

Šie produkti ir definēti, ņemot vērā to sastāvu un sagatavošanas procesus, lai nodrošinātu, ka tirdzniecībā tiek lietoti pareizi termini tādā veidā, kas nemaldina patērētājus. Šajā direktīvā ir definēti arī īpaši (tradicionāli) apzīmējumi, ko izmanto noteiktās valstīs un valodās.

Marķēšana

 • Augļu sulu etiķetes sagatavo saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kas ir izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu marķēšanu (skatīt kopsavilkumu). Tomēr ar šo direktīvu pieņem īpašus papildu noteikumus, lai uzlabotu patērētāju informēšanu. Saskaņā ar šiem noteikumiem izstrādājuma nosaukumā ir skaidri jānorāda:
  • vai produkts ir dažādu augļu maisījumus;
  • vai produkts ir pilnībā vai daļēji iegūts no koncentrēta produkta.
 • Kopš Direktīvas 2012/12/ES, ar kuru izdara grozījumus, pieņemšanas, lai sulu uzskatītu par tīru augļu sulu, to vairs nedrīkst saldināt ar cukuriem. Attiecībā uz citiem produktiem informācija par pievienotiem cukuriem marķējumā ir jānorāda saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011. Tā kā cukuru pievienošana iepriekš bija atļauta, pārtikas ražošanas uzņēmumi komerciālā nolūkā bieži vien augļu sulu marķējumā iekļāva uzturvērtības norādi “bez pievienota cukura”, informējot, ka attiecīgajiem produktiem cukuri nav pievienoti. Šādas norādes izmantošana pēc tiesību aktā noteiktā 18 mēnešu pārejas perioda tika aizliegta.
 • Lai nozares uzņēmumi varētu pareizi informēt patērētājus gan pārejas periodā, gan vēl 18 mēnešus pēc pārejas perioda beigām, pārtikas ražošanas uzņēmumi no noteikta datuma varēja marķējumā lietot attiecīgu norādi, informējot patērētājus par to, ka augļu sulās cukuri nav pievienoti.
 • Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no divu vai vairāku veidu augļiem (izņemot, kad lieto citronu un/vai laimu sulu), produkta nosaukumu veido izmantoto augļu saraksts dilstošā secībā pēc iekļauto augļu sulu vai biezeņu tilpuma, kā norādīts sastāvdaļu sarakstā.
 • Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no trīs vai vairāku veidu augļiem, norādi par izmantoto augļu veidiem var aizstāt ar vārdiem “vairāku veidu augļi” vai tamlīdzīgu formulējumu vai norādīt, cik daudz veidu augļi izmantoti.
 • Attiecībā uz koncentrētām augļu sulām, ja produkts nav paredzēts piegādei galapatērētājam, uz iepakojuma, etiķetes, kas piestiprināta pie iepakojuma, vai pavaddokumentā jānorāda pievienotās citronu sulas, laimu sulas vai skābo aģentu klātbūtne un daudzums.
 • Direktīvā ir uzskaitītas izejvielas, ko var lietot sulu un nektāru ražošanā, kā arī pārtikas piedevas, ko var atļaut lietot saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu marķēšanu.
 • Augļu sulas un/vai augļu biezeņa minimālajam saturam augļu nektārā ir jāatbilst direktīvā norādītajiem līmeņiem, un tam ir jābūt norādītam marķējumā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 12. janvāra, un ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2003. gada 11. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2001/112/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (OV L 10, 12.1.2002., 58.–66. lpp.)

Direktīvas 2001/112/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1040/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem, lai tās I pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (OV L 288, 2.10.2014., 1.–2. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.05.2020

Top