EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakao un šokolāde

Kakao un šokolāde

Eiropas Savienība (ES) nosaka īpašus kopīgus noteikumus kakao un šokolādes produktiem, kas papildina pārtikas produktiem piemērojamos tiesību aktus. Šie noteikumi attiecas uz sastāvu, tirdzniecības nosaukumiem, marķēšanu un noformēšanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/36/EK (2000. gada 23. jūnijs) par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā [Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu saskaņo kakao un šokolādes produktu marķēšanu un ievieš šo produktu definīcijas, lai ļautu patērētājiem izdarīt uz informāciju pamatotu izvēli. Tā ir piemērojama, neierobežojot vispārīgos noteikumus par pārtikas produktu marķēšanu.

Produkti

Šī direktīva ir piemērojama kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā un norādīti direktīvas I pielikumā.

Sastāvs

Ar šo direktīvu tiek ieviesti noteikumi par kakao un šokolādes produktu sastāvu. Noteiktiem produktiem direktīva nosaka minimālo kakao sviesta procentuālo sastāvu, kas jāizmanto. Tā arī paredz iespēju izmantot augu tauku daudzumu, kas nepārsniedz 5 % no gala produkta. Augu tauki, kas nav kakao sviests un kurus ir atļauts izmantot, ir norādīti direktīvas II pielikumā.

Marķēšana

Tikai produktus, kurus ražo atbilstīgi šajā direktīvajā ietvertajiem sastāva noteikumiem, drīkst tirgot ar vienu no šādiem nosaukumiem (skatīt direktīvas I pielikumu):

 • kakao sviests;
 • kakao pulveris, kakao;
 • kakao ar zemu tauku saturu, kakao pulveris ar zemu tauku saturu;
 • saberzta šokolāde;
 • saberzta dzeramā šokolāde, saldināts kakao, saldināts kakao pulveris (var papildināt ar apzīmējumu ar zemu tauku saturu);
 • šokolāde (var papildināt ar apzīmējumiem nūdeles vai pārslas, glazūra un džanduja);
 • piena, krējuma vai vājpiena šokolāde (var papildināt ar apzīmējumiem nūdeles vai pārslas, glazūra un džanduja);
 • ģimenes piena šokolāde;
 • baltā šokolāde;
 • pildīta šokolāde;
 • šokolāde a la taza;
 • šokolāde familiar a la taza;
 • šokolādes konfektes vai pralinē.

Kakao un šokolādes produktu marķējumā var ietvert papildu informāciju. Piemēram, šokolādes produktu, kuri satur augu taukus, kas nav kakao sviests, marķējumā ir jāietver uzraksts satur augu taukus līdztekus kakao sviestam. Šis uzraksts ir vienā redzamības laukā ar sastāvdaļu sarakstu, un tas ir skaidri atdalīts no šā saraksta.

Saberztas šokolādes, saldināta kakao, šokolādes, piena šokolādes, ģimenes piena šokolādes, šokolādes a la taza un šokolādes familiar a la taza marķējumā jānorāda kopējā kakao sausā masa. Papildus tam beztauku kakao, kakao ar zemu tauku saturu un saberztas šokolādes marķējumā jānorāda kakao sviesta saturs.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/36/EK

3.8.2000.

-

OV L 197, 3.8.2000.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

-

OV L 311, 21.11.2000.

Direktīvas 2000/36/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1021/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/4/EK un 2000/36/EK un Padomes Direktīvas 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām [Oficiālais Vēstnesis L 287, 29.10.2013.].

Pēdējā atjaunināšana: 20.05.2014

Top