EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES tiesību aktu pārkāpums

ES tiesību aktu pārkāpums

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258., 259. un 260. pants

KĀDS IR LESD 258. 259. UN 260. PANTA MĒRĶIS?

Šajos pantos ir izklāstītas darbības, kas jāveic, ja Eiropas Komisija vai kādas ES valsts valdība uzskata, ka kāda konkrēta ES valsts nepilda savus ES tiesību aktos paredzētos pienākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES pienākumu neizpildes iemesli var būt šādi:

 • likumdošanas vai administratīvi lēmumi vai prakse;
 • pozitīva rīcība (tādu pasākumu pieņemšana, kas ir pretrunā ES tiesību aktiem, vai arī atteikšanās atcelt esošos pasākumus);
 • negatīva rīcība (kavēšanās ieviest ES tiesību aktus vai arī informācijas nesniegšana Komisijai par ieviešanu).

Pārkāpuma procedūra

Eiropas Savienības Tiesas tiesvedība ir šāda:

 • parasti ierosina Komisija, taču to var ierosināt arī ES valsts;
 • vērš pret ES valsti pat tad, ja par konstatēto neizpildi ir atbildīga valdība, parlaments, federālās vai reģionālās iestādes.

Procedūra darbojas šādi:

 • Komisija vai ES dalībvalsts norāda, ka konkrētā ES dalībvalsts, iespējams, nepilda savus pienākumus.
 • Komisija sūta brīdinājuma vēstuli attiecīgajai dalībvalstij, pieprasot papildinformāciju. Konkrētajai valstij ir jānosūta atbilde norādītajā termiņā, parasti 2 mēneši.
 • Pamatojoties uz šo atbildi, Komisija var:
  • izdot argumentētu atzinumu (oficiāls pieprasījums ievērot ES tiesību aktus, aicinājums attiecīgajai ES dalībvalstij informēt to par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajā laika posmā, parasti 2 mēneši); vai
  • aizvērt lietu, kurā attiecīgās ES dalībvalsts problēmas ir atrisinātas bez nepieciešamības Komisijai vadīt procedūru.
 • Ja attiecīgā ES dalībvalsts attiecīgajā laikposmā neievēro Komisijas atzinumu, Komisija var iesniegt lietu izskatīšanai Tiesā.
 • Ja cita ES dalībvalsts ir uzsākusi procedūru, tā var iesniegt lietu izskatīšanai Tiesā, pat ja Komisija neiesniedz argumentētu atzinumu.
 • Tiesa var uzdot ES dalībvalstij, kura pārkāpj ES tiesību aktus, veikt noteiktus pasākumus.
 • Ja Komisija uzskata, ka attiecīgā valsts nepilda Tiesas spriedumu, tā var atkārtoti iesniegt lietu Tiesā, norādot, kāda apmēra sodanauda būtu jāmaksā.
 • Ja Tiesa konstatē, ka spriedums vēl aizvien netiek pildīts, tā var piemērot sodanaudu un/vai kavējuma naudu.
 • Ja Komisija iesūdz kādu ES dalībvalsti Tiesā par to, ka tā nav ziņojusi par valsts pasākumiem, kas paredzēti ES tiesību aktu īstenošanai, tā var aicināt Tiesu piemērot finansiālas sankcijas. Šādā gadījumā Tiesa var piemērot sankcijas sākotnējā spriedumā.

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 5. iedaļa – Eiropas Savienības Tiesa – 258., 259. un 260. Pants (OV C 202, 7.6.2016. 160.–161. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2016

Top