EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpējo juridisko palīdzību

Nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm par savstarpējo juridisko palīdzību

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm

Lēmums 2009/820/KĀDP par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par izdošanu un Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp to un Amerikas Savienotajām Valstīm

Lēmums 2003/516/EK par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu un savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Nolīgumā ir izklāstīti noteikumi par savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm.
 • Tā mērķis ir uzlabot sadarbību starp ES dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm papildus divpusējiem līgumiem, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm.
 • Ar Lēmumu ES vārdā tiek noslēgts nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistībā ar savstarpēju juridisku palīdzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES dalībvalstis un Amerikas Savienotās Valstīs piemēro šī pamatnolīguma nosacījumus saviem divpusējiem savstarpējās juridiskās palīdzības līgumiem. Ja šāda līguma nav, ES un ASV rīkojas, lai piemērotu nolīgumu.

Ja starp ES dalībvalstīm un ASV noslēgtie divpusējie līgumi nav atbilstoši šim nolīgumam, ES sistēma ir dominējošā.

Savstarpēja juridiska palīdzība

 • Pēc pieprasījuma iesniedzēja valsts pieprasījuma saistībā ar banku informāciju pieprasījumu saņēmušajai valstij ir tūlītēji jānosaka un jāsniedz informācija par:
  • to, vai fiziskai vai juridiskai personai, kuru tur aizdomās vai kura ir apsūdzēta kriminālā nodarījumā, ir viens vai vairāki bankas konti;
  • fiziskām un juridiskām personām, kuras ir notiesātas par kriminālu nodarījumu vai iesaistītas šādā nodarījumā;
  • nebankas finanšu iestādes rīcībā esošajiem datiem;
  • finanšu darījumiem, kas nav saistīti ar bankas kontiem.
 • ES dalībvalstu pieprasījumu pēc palīdzības nodot centrālās iestādes, kas ir atbildīgas par savstarpējo juridisko palīdzību, vai valstu iestādes, kas atbilst par kriminālo nodarījumu izmeklēšanu vai iztiesāšanu. ASV nodod savus pieprasījumus pēc palīdzības, izmantojot savas valsts iestādes, kas ir atbildīgas par kriminālo nodarījumu izmeklēšanu vai iztiesāšanu un kas ir īpaši izveidotas saskaņā ar nolīguma 15. panta 2. punktu.
 • Pieprasījuma iesniedzēja valsts var izmantot ātrus sakaru līdzekļus, piemēram, faksu vai e-pastu, lai nodotu pieprasījumu pēc palīdzības un saistošo informāciju, kam seko formāls apstiprinājums, ja nepieciešams, no pieprasījumu saņēmušās valsts.
 • Pieprasījuma iesniedzēja valsts var pieprasīt pieprasījumu saņēmušajai valsti uzturēt palīdzības un tās satura konfidencialitāti. Pieprasījumu saņēmušās valsts centrālā iestāde informē pieprasījuma iesniedzēja valsti, ja tā nevar izpildīt palīdzības pieprasījumu, nepārsniedzot konfidencialitātes nosacījumus. Pēc tam pieprasījuma iesniedzēja valsts var izlemt, vai izpildīt/neizpildīt palīdzības pieprasījumu.
 • ES un ASV ir jānodrošina kopīgu izmeklēšanas komandu izveide un darbība, lai veicinātu krimināllietu izmeklēšanu vai iztiesāšanu starp vienu vai vairākās ES dalībvalstīm un ASV.
 • ES un ASV ir jānodrošina arī video konferences starp ES dalībvalstīm un ASV, lai uzklausītu liecinieku vai ekspertu tiesvedības liecības.

Palīdzība administratīvajām iestādēm

 • Savstarpējā juridiskā palīdzība ir jāsniedz arī valstu un citām administratīvajām iestādēm, bet tikai tad, ja izmeklēšanas gaita noved pie krimināllietas iztiesāšanas vai pieprasījuma krimināllietas izmeklēšanas vai iztiesāšanas iestādēm.
 • Palīdzība nav jāsniedz jautājumos, kad administratīvā iestāde paredz, ka iztiesāšana nenotiks vai pieprasījums netiks izsniegts.
 • Iestādes, kas ir atbildīgas par šādu pieprasījumu par palīdzību nodošanu, ir izveidotas saskaņā ar savstarpējās juridiskās palīdzības līgumiem starp attiecīgajām dalībvalstīm. Ja šāds līgums nav noslēgts, pieprasījumi tiek nodoti starp ASV Tieslietu departamentu un ES dalībvalsts Tieslietu ministriju vai citu līdzvērtīgu ministriju, kas ir atbildīga par savstarpējās juridiskās palīdzības pieprasījumu nodošanu.
 • Palīdzību nedrīkst noraidīt, pamatojoties uz bankas slepenību.

Personas datu aizsardzība

 • Pieprasījuma iesniedzēja valsts drīkst izmantot pierādījumus un informāciju, ko nodod pieprasījumu saņēmusī valsts, tikai:
  • veiktajām krimināllietu izmeklēšanām un tiesvedībām;
  • savas sabiedrības aizsardzībai pret tūlītēju un nopietnu apdraudējumu;
  • savām ar krimināllietām nesaistītajām tiesas vai administratīvajām tiesvedībām, kas ir tieši saistītas ar tās veiktajām krimināllietu izmeklēšanām un tiesvedībām;
  • citiem mērķiem, ja norādīts, ka informācija vai pierādījumi ir publiskoti vai pieprasījumu saņēmusī valsts ir iepriekš sniegusi savu piekrišanu.
 • Pieprasījumu saņēmusī valsts var noteikt citus nosacījumus, kas ierobežo pierādījumu vai informācijas lietojumu noteiktā gadījumā, ja šādu nosacījumu neesamības dēļ tā nevarēja nodrošināt konkrētu palīdzības pieprasījumu. Šādā gadījumā pieprasījumu saņēmusī valsts var pieprasīt pieprasījuma iesniedzēja valstij sniegt informāciju par pierādījumu vai informācijas lietojumu.
 • Papildus iepriekš minētajiem lietošanas ierobežojumiem, lai aizsargātu personas vai citus datus, nolīgums starp ASV un ES par personas datu aizsardzību saistībā ar kriminālnoziegumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un tiesvedību (ES-ASV “jumta” nolīgums), papildina, ja nepieciešams, nolīgumā norādītos datu aizsarglīdzekļus.

Nolīguma pārskatīšana

Saskaņā ar Nolīguma 17. pantu ES un ASV veic nolīguma funkcionējuma pārskatīšanu 2015.–2016. gadā. Pārskatīšanas secinājums ir tāds, ka vispārīgi Nolīgums ir darbojies sekmīgi. Pārskatīšanas procesā tika arī izstrādāti ieteikumi, kā uzlabot ES-ASV savstarpējās juridiskās palīdzības attiecību praktisko funkcionējumu, tostarp labāku dalīšanos zināšanās starp speciālistiem par saviem likumiem un procesiem un labāku tehnoloģiju izmantojumu, lai paātrinātu pieprasījumu un pierādījumu nodošanu un vispārīgo saziņu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 2010. gada 1. februārī. Tas tika ieviests ES dalībvalstīs ar divpusējiem instrumentiem.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Nolīgums par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 181, 19.7.2003., 34.–42. lpp.)

Padomes Lēmums 2009/820/KĀDP (2009. gada 23. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par izdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm un Nolīgumu par savstarpējo juridisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 291, 7.11.2009., 40.–41. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/516/EK (2003. gada 6. jūnijs) par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par izdošanu un savstarpēju juridisku palīdzību krimināllietās (OV L 181, 19.7.2003., 25.–26. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (OV L 336, 10.12.2016., 3.–13. lpp)

Informācija par to, kādā datumā stājas spēkā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumi par izraidīšanu un savstarpēju juridisku palīdzību (OV L 323, 10.12.2009., 11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.04.2019

Top