EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enerģiju patērējošu iekārtu ekodizains

Enerģiju patērējošu iekārtu ekodizains

ES mēroga juridiskas metodoloģijas izveide ar enerģiju saistītu iekārtu ekodizainam (*) ir efektīvs un saskaņots veids, kā novērst brīvprātīgo vai normatīvo valsts mēroga pasākumu dublēšanos vai atšķirības.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem.

KOPSAVILKUMS

ES mēroga juridiskas metodoloģijas izveide ar enerģiju saistītu iekārtu ekodizainam (*) ir efektīvs un saskaņots veids, kā novērst brīvprātīgo vai normatīvo valsts mēroga pasākumu dublēšanos vai atšķirības.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu izveido sistēmu, lai noteiktu minimālās ekodizaina prasības enerģiju patērējošiem ražojumiem, kas jāievēro, lai tos varētu izmantot vai pārdot ES teritorijā. Šī direktīva neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru vai kravu pārvadāšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ekodizaina prasības aptver visus ražojuma aprites cikla posmus: no izejvielām, ražošanas, iepakošanas un izplatīšanas līdz uzstādīšanai, uzturēšanai, lietošanai un ekspluatācijas pārtraukšanai.
 • Katrā posmā ES valstu ieceltas iestādes novērtē dažādus ar vidi saistītus aspektus. Tās pārbauda tādus aspektus kā izlietotos materiālus un patērēto enerģiju, paredzamās radītās emisijas un atkritumus, kā arī atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerēšanas iespējas.
 • Ražotājiem ir jāizveido savu ražojumu ekoloģiskais profils (*) un tas jāizmanto, lai apsvērtu alternatīvas konstrukcijas iespējas.
 • Uz ražojumiem, kas atbilst šīm prasībām, ir norādīta CE zīme, un tos var tirgot jebkur ES teritorijā.

2009. gada tiesību akts tika grozīts ar Direktīvu 2012/27/ES, kas vēl vairāk uzlabo energoefektivitāti (*). Šajā direktīvā valstu iestādēm ir noteikti šādi pienākumi:

 • noteikt indikatīvus valsts energoefektivitātes mērķus;
 • apstiprināt ilgtermiņa stratēģiju dzīvojamo ēku un komerciālo platību renovēšanai;
 • sākot ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu renovēt 3 % kopējās platības tās valdības īpašumā esošajās ēkās;
 • ieviest energoefektivitātes pienākuma shēmas, lai no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ik gadu panāktu gala lietotāju enerģijas ietaupījumus (*) 1,5 % apmērā;
 • sākot ar 2016. gadu, lielos uzņēmumos veikt neatkarīgus energoauditus;
 • nodrošināt, ka klientiem vismaz reizi gadā tiek sagatavots rēķins, pamatojoties uz faktisko patēriņu;
 • līdz 2015. gada 31. decembrim informēt Komisiju par efektīvas koģenerācijas (*) un centralizētas siltumapgādes (*) un dzesēšanas (*) potenciālu.

Skatiet arī:

GALVENIE TERMINI

(*) Ekodizains: vides aspektu integrācija ražojuma dizainā ar mērķi uzlabot ražojuma ekoloģiskos raksturlielumus visā tā aprites ciklā.

(*) Ekoloģiskais profils: to izejvielu un produkcijas (piemēram, materiāli, emisijas un atkritumi) apraksts, kas saistīti ar ražojumu visā ražojumu aprites ciklā un kas ir svarīgi no vides aspekta. Šīs izejvielas un produkciju izsaka fiziskā daudzumā, ko var izmērīt.

(*) Energoefektivitāte: mazāka enerģijas daudzuma izmantošana, lai nodrošinātu identisku pakalpojumu. Piemēram, tie var būt tādi ražojumi kā energoefektīvi ledusskapji un veļas mazgājamās mašīnas.

(*) Energotaupība: pakalpojuma apjoma samazināšana vai iztikšana bez tā, lai taupītu enerģiju. Piemērs: gaismas izslēgšana.

(*) Koģenerācija: elektroenerģijas un siltuma vienlaicīga ražošana, izmantojot abus šos enerģijas veidus.

(*) Centralizēta siltumapgāde: siltumapgādes tīkls, kas ļauj izmantot enerģiju, kura bieži vien tiek izšķērdēta elektroenerģijas ražošanas vai rūpnieciskos procesos, un to piegādāt uz lietošanas vietu.

(*) Centralizēta dzesēšana: dzesējošas enerģijas centralizēta ražošana un sadale. Auksto ūdeni, kas tiek sūknēts centralizētā dzesēšanas tīklā, izmanto, lai dzesētu ventilācijas sistēmās cirkulējošo gaisu. Pēc tam ūdens tiek novadīts atpakaļ uz ražotni, kur to atkal atdzesē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/125/EK

20.11.2009.

20.11.2010.

OV L 285, 31.10.2009., 10.-35. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2012/27/ES

4.12.2012.

5.6.2014.

OV L 315, 14.11.2012., 1.-56. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.08.2015

Top