EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

Statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi, kā statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā ir jāapkopo un jāuzrāda, lai garantētu salīdzināmus datus visās ES dalībvalstīs.

Tas palīdzēs ES izveidot iedarbīgu sabiedrības veselības politiku un atbalsts valstu stratēģijas šajā jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES dalībvalstu, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas apkopotā statistika tiek sūtīta ES statistikas birojam Eurostat.

Statistikas datus apkopo par šādiem tematiem:

 • veselība un to ietekmējošie faktori:
  • veselības pašnovērtējums;
  • fiziskas un garīgas darbības spējas un invaliditāte;
  • saslimstības* koeficienti, iedalīti pēc diagnozēm;
  • nelaimes gadījumi un ievainojumi;
  • dzīvesveids (fiziskā aktivitāte, uzturs, smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana utt.) un vides, sociālie un ar arodu saistīti faktori;
  • veselības aprūpes iestāžu pakalpojumu pieejamība un izmantošana;
  • demogrāfiska un sociāli ekonomiska informācija par indivīdiem;
 • veselības aprūpes jomā:
  • veselības aprūpes iestādes;
  • veselības aprūpes darbinieki;
  • izdevumi un finansējums;
 • nāves cēloņi:
  • mirušo personu aprakstoši raksturlielumi;
  • reģions;
  • nāves cēloņi;
 • negadījumi darba vietā, arodslimības slimības un citas ar darbu saistītās veselības problēmas:
  • iesaistīto personu aprakstoši raksturlielumi;
  • ievainojums vai slimība un to smaguma pakāpe;
  • darba organizācija un darbavieta;
  • iesaistītie cēloņi un faktori.

Regulai (EK) Nr. 1338/2008 sekoja vairāki īstenošanas noteikumi, kas ietver detalizētākus noteikumus un procedūras un citus veselības statistikas apkopošanas aspektus:

 • Regula (ES) Nr. 328/2011 — reģistrētie nāves gadījumi un nedzīvi dzimušie bērni katrā ES dalībvalstī;
 • Regula (ES) Nr. 349/2011 — statistikas apkopošana par negadījumiem darba vietā;
 • Regula (ES) Nr. 141/2013 — Eiropas veselības aptauju apsekojums;
 • Regula (ES) Nr. 2015/359 — detalizēta statistika par tēriņiem un finansējumu veselības aprūpes jomā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 20. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Saslimstība: slimības vai konkrētas slimības dominance ģeogrāfiskajā apgabalā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 354, 31.12.2008., 70.–81. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 577/98 (1998. gada 9. marts) par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (OV L 77, 14.03.1998., 3.–7. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 577/98 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Regula (ES) Nr. 328/2011 (2011. gada 5. aprīlis), ar ko attiecībā uz statistiku par nāves cēloņiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 90, 06.04.2011., 22.–24. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 349/2011 (2011. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz statistiku par nelaimes gadījumiem darbā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 97, 12.04.2011., 3.–8. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 141/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojuma ( EHIS ), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 47, 20.02.2013., 20.–48. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) 2015/359 (2015. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 (OV L 62, 06.03.2015, 6.–15. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.09.2015

Top