EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drošāka kosmētika eiropiešu vajadzībām

Drošāka kosmētika eiropiešu vajadzībām

Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu ES teritorijā pārdotos kosmētikas līdzekļus padara drošākus, pastiprinot drošuma prasības.

Ar to vienkāršo procedūras nozares uzņēmumu un regulatīvo iestāžu vajadzībām.

Ar to atjaunina noteikumus, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību, tostarp nanomateriālu iespējamo izmantošanu.

Ar to saglabā spēkā esošo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Papildu prasības ražotājiem saistībā ar drošuma ziņojuma sagatavošanu, kas tiem nepieciešams, lai laistu produktu tirgū.

Jauns jēdziens - “atbildīgā persona”katram produktam:

ražotāji nedrīkst laist produktu ES tirgū, kamēr ES teritorijā nav noteikta skaidri identificējama persona vai uzņēmums, kas ir atbildīgs par šo produktu;

šai personai vai uzņēmumam ir jānodrošina, ka produkts atbilst visām attiecīgajām drošuma prasībām, kas paredzētas tiesību aktos.

Birokrātija, ar ko saskaras ražotāji, ir samazināta, jo tiem savi produkti jāreģistrē tikai vienreiz - ES Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā.

Jauna prasība ziņot par būtisku nevēlamu ietekmi:

atbildīgajām personām un izplatītājiem ir jāziņo par šādu ietekmi savas valsts iestādēm;

valsts iestādēm šī informācija, kā arī jebkura cita informācija, ko tās saņem no citiem avotiem (patērētājiem, veselības aprūpes darbiniekiem), ir jādara zināma attiecīgajām iestādēm citās ES valstīs.

Uz iepakojuma ir jābūt sniegtai informācijai, tostarp atbildīgās personas vārdam vai nosaukumam un adresei, saturam, piesardzības noteikumiem, kas jāievēro lietošanā, un sastāvdaļu sarakstam.

Jauni noteikumi attiecībā uz nanomateriālu izmantošanu.

To vielu saraksti, kuras ir aizliegtas vai kuru lietošana kosmētikā ir ierobežota.

Izplatītājiem ir jāpārbauda, vai marķējums, tostarp derīguma termiņš, ir pareizs un vai ir izpildītas prasības attiecībā uz valodu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2013. gada 11. jūlija.

KONTEKSTS

Kosmētikas līdzekļi - ES drošuma noteikumi

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1223/2009

11.7.2013.; 1.12.2010. (15. panta 1. un 2. punkts, 14., 16., 31. un 32. pants); 11.1.2013. (16. panta 3. punkta 2. daļa)

-

OV L 342, 22.12.2009., 59.-209. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par izmēģinājumu ar dzīvniekiem un tirdzniecības aizliegumu un par pašreizējo situāciju attiecībā uz alternatīvām testēšanas metodēm kosmētikas līdzekļu jomā (COM(2013) 135 final, 11.3.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.06.2015

Top