EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES standarti attiecībā uz dabīgajiem minerālūdeņiem

ES standarti attiecībā uz dabīgajiem minerālūdeņiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/54/EK — dabīgo minerālūdeņu ieguve un tirdzniecība

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to saskaņo noteikumus, saskaņā ar kuriem ES teritorijā drīkst pārdot dabīgo minerālūdeni, un nodrošina, ka šis ūdens ir nekaitīgs lietošanai pārtikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Valstu iestādēm pirms dabīgā minerālūdens statusa piešķiršanas ir pienākums nodrošināt, ka ūdens atbilst ES tiesību aktu noteikumiem. Katra ES valsts informē Eiropas Komisiju par minētās atzīšanas piešķiršanu vai atsaukšanu.
 • ES ievestam dabīgajam minerālūdenim ir jābūt sertificētam un jāatbilst tādiem pašiem kritērijiem kā vietējiem produktiem.
 • Dabīgo minerālūdeni nedrīkst apstrādāt citādi, kā vienīgi, piemēram, atdalīt nestabilās sastāvdaļas, tādas kā dzelzs un sēra savienojumi.
 • Ieguves vietā un tirdzniecībā dabīgais minerālūdens nedrīkst saturēt parazītus, dažādas koliformas (baktēriju veidi) un citas sastāvdaļas, kas ir bīstamas cilvēku veselībai.
 • Dabīgā minerālūdens traukiem ir jābūt pienācīgi noslēgtiem, lai novērstu jebkādas iespējas to piesārņot.
 • Dabīgo minerālūdeni drīkst tirgot, attiecīgā gadījumā iedalot to šādās kategorijās:
  • dabīgais minerālūdens;
  • gāzēts dabīgais minerālūdens*;
  • dabīgi gāzēts dabīgais minerālūdens*;
  • dabīgais minerālūdens, bagātināts ar gāzi no ieguves avota.
 • Etiķetēs ir jānorāda šāda informācija:
  • ziņas par ūdens ķīmisko sastāvu;
  • ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta;
  • ziņas par izmantotajiem ūdens apstrādes veidiem.
 • Ir aizliegts dabīgu minerālūdeni no viena un tā paša ieguves avota apzīmēt ar vairāk nekā vienu preču aprakstu.
 • Ir aizliegts norādīt uz tādām ūdens īpašībām, kādu ūdenim nav.
 • Terminu “avota ūdens” drīkst izmantot vienīgi ūdenim, kas paredzēts lietošanai pārtikā tā dabīgajā veidā, ko pilda pudelēs ieguves vietā un kas atbilst tiesību aktu nosacījumiem attiecībā uz veselību un marķēšanu.
 • Valsts iestāde, kurai ir pamats uzskatīt, ka dabīgais minerālūdens varētu apdraudēt cilvēku veselību, var ierobežot vai aizliegt tā tirdzniecību. Tā informē citas ES valstis un Komisiju.
 • Šo direktīvu nepiemēro ūdeņiem, kas ir ārstniecības līdzekļi, vai dabīgiem minerālūdeņiem, ko ārstnieciskā nolūkā izmanto termālajās vai hidrotermālajās SPA iestādēs.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 16. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Dabīgie minerālūdeņi un avota ūdeņi”.

GALVENIE TERMINI

* Gāzēts dabīgais minerālūdens: ūdens, kuram papildus pievienots citas izcelsmes, bet ne ieguves ūdens slāņa vai krātuves, oglekļa dioksīds (CO2).

* Dabīgi gāzēts dabīgais minerālūdens: ūdens, kurā CO2 saturs ieguves avotā pēc dekantēšanas, ja tāda veikta, un pildīšanas pudelēs ir tāds pats kā ieguves vietā, vajadzības gadījumā no tā paša ūdens slāņa vai krātuves otrreizēji ievadot produktā tādu pašu daudzumu CO2, kāds ir zaudēts minētajās darbībās.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/54/EK (2009. gada 18. jūnijs) par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību (pārstrādāta versija) (OV L 164, 26.6.2009., 45.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.04.2016

Top