EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice — Eiropas tīkls informācijai par izglītības sistēmām un izglītības politiku

Eurydice — Eiropas tīkls informācijai par izglītības sistēmām un izglītības politiku

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes un Izglītības ministru Rezolūcija par Eurydice izglītības informācijas tīklu

KĀDS IR ŠĪS REZOLŪCIJAS MĒRĶIS?

Ar to cenšas stiprināt un attīstīt Eurydice tīklu, kas nodrošina informāciju par valstu un Eiropas struktūrām, sistēmām un attīstības tendencēm izglītības jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Eurydice tīkls nodrošina plašu un salīdzināmu informāciju par Eiropas izglītības sistēmām un izglītības politiku, kā arī plašu salīdzinošu analīžu klāstu attiecībā uz dažādiem izglītības sistēmu aspektiem. Tīkls atbalsta uz pierādījumiem balstītu Eiropas līmeņa sadarbību izglītības jomā.
  • Eurydice patlaban ietilpst 42 valstu nodaļas, kas atrodas visās 38 valstīs, kuras ir iesaistījušās programmā “Erasmus+”.
  • Eurydice tīkla valstu nodaļu sniegtā informācija ir saistīta ar tādiem oficiāliem dokumentiem kā likumi, dekrēti, regulas un ieteikumi. Galvenā Eurydice tīkla nodaļa, kas atrodas Briselē, šo informāciju apvieno ar informāciju no citiem datu avotiem, piemēram, ar statistikas datiem no Eurostat un UOE datubāzes (kopīga UNESCO, ESAO un Eurostat datubāze) un izglītības jomā veikto starptautisko aptauju rezultātiem nolūkā sagatavot gala ziņojumus.
  • Eurydice darba mērķis ir sekmēt izpratni, sadarbību, uzticēšanos un mobilitāti Eiropas un starptautiskā līmenī. Tīklu veido valstu nodaļas, kas atrodas Eiropas valstīs, un tā darbību koordinē ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).
  • Visas Eurydice publikācijas bez maksas ir pieejamas Eurydice tīmekļa vietnē vai arī drukātā formātā pēc pieprasījuma.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama:

GALVENAIS DOKUMENTS

1990. gada 6. decembrī Padomes ietvaros pieņemtā Padomes un Izglītības ministru Rezolūcija par izglītības informācijas tīklu Eiropas Kopienā (OV C 329, 31.12.1990., 23.-24. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50.-73. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.07.2016

Top