EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padome

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 16. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 237. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 239. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 241. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 242. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 243. pants

KĀDS IR ŠO PANTU MĒRĶIS?

Tajos ir aprakstīta Eiropas Savienības Padomes, kas pārstāv ES valstu valdības, loma, sastāvs un darbība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Loma

Sastāvs

 • Padomes locekļu skaits nav noteikts.
 • Padome tiekas 10 dažādos sastāvos, katrs no tiem atbilst apspriestajai politikai. Atbilstoši sastāvam katra valsts sūta savu ministru, kas atbildīgs par konkrēto politikas jomu.
 • Ārlietu padomei ir pastāvīgs priekšsēdētājs – ES Augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības politikas jautājumos. Visas citas Padomes sanāksmes vada tās valsts atbilstošais ministrs, kura rotācijas kārtībā pilda ES prezidentūras pienākumus.
 • Vispārējo lietu padomes pienākums ir nodrošināt dažādu Padomes sastāvu darba konsekvenci un sagatavoties Eiropadomes sanāksmēm.

Balsošana

 • Visas Padomes diskusijas un balsošana notiek atklāti.
 • Vairumā gadījumu Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka par labu lēmuma pieņemšanai:
  • nobalso 55 % valstu (ar 28 locekļiem, t. i., 16 valstis),
  • pārstāvot vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.
 • Lai lēmums netiktu pieņemts, vismaz četrām valstīm ir jānobalso pret (kas ir vismaz 35 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita).
 • Tādos jutīgos jautājumos kā ārpolitika un nodokļi Padome pieņem lēmumus vienprātīgi.
 • Procedūru un administratīviem jautājumiem pietiek ar valstu vienkāršu balsu vairākumu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija – III sadaļa – Noteikumi attiecībā uz Savienības iestādēm – 16. pants (OV C 202, 7.6.2016., 24. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 237. pants (OV C 202, 7.6.2016., 153. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 238. pants (OV C 202, 7.6.2016., 153.–154. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 239. pants (OV C 202, 7.6.2016., 154. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 240. pants (OV C 202, 7.6.2016., 154. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 241. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 242. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 243. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.12.2017

Top