EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES pilsonība

ES pilsonība

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pants

Līguma par Eiropas Savienību 9. pants

KAS IR ES PILSONĪBA?

Katrs, kurš ir kādas ES valsts pilsonis, automātiski ir ES pilsonis. Šis princips ir iekļauts ES līgumos un ir būtisks faktors Eiropas identitātes attīstīšanā. ES pilsonība neaizstāj valsts pilsonību. Tā to papildina un piešķir iedzīvotājiem konkrētas tiesības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar Lisabonas līgumu tika ieviesta papildu sabiedrības līdzdalības forma: pilsoņu iniciatīva. Tā ļauj vienam miljonam pilsoņu no “ievērojama skaita” ES valstu pieprasīt Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikumu jebkurā jomā, kas ietilpst ES kompetencē.

KONTEKSTS

ES pilsonība ir noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantā un Līguma par Eiropas Savienību 9. pantā.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija – Otrā daļa – Diskriminācijas aizliegums un savienības pilsonība – 20. pants (bijušais EKL 17. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 56.-57. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija – II sadaļa – Noteikumi par demokrātijas principiem – 9. pants (OV C 202, 7.6.2016., 20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.01.2016

Top