EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES un Japānas Stratēģiskās partnerības nolīgums

ES un Japānas Stratēģiskās partnerības nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (ES) 2018/1197 par to, lai ES vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp ES un ES valstīm un Japānu

Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS NOLĪGUMA (SPN) MĒRĶIS?

SPN ir pirmais divpusējais pamatnolīgums starp ES un Japānu. Tā mērķis ir ciešāka politiskā un ekonomiskā sadarbība plašā divpusēju, reģionālu un daudzpusēju jautājumu klāstā.

Līdzās jautājumiem konkrētās politikas jomās SPN ir apstiprināta partneru apņemšanās stiprināt starptautisko mieru un stabilitāti un veicināt pusēm kopīgās demokrātijas vērtības un principus.

Ar lēmumu dod atļauju parakstīt SPN ES vārdā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

SPN, kas aptver plašu jautājumu klāstu, attiecas uz sadarbību saistībā ar:

Ar SPN izveido:

  • apvienotu komiteju, kas koordinē vispārējo partnerību;
  • domstarpību izšķiršanas procedūra.

KOPŠ KURA LAIKA SPN IR PIEMĒROJAMS?

Ņemot vērā to, ka bija svarīgi sākt SPN īstenošanu cik vien ātri iespējams, ES un Japāna vienojās vairākus SPN pantus piemērot provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā. Šie panti attiecas uz:

  • tādām jomām kā miera un drošības veicināšana;
  • tādām politikas jomām kā transports, tūrisms un vide;
  • apvienotās komitejas izveidi.

SPN stāsies spēkā pēc tam, kad būs pabeigtas ratifikācijas procedūras ES valstīs un savu piekrišanu būs devis Eiropas Parlaments.

KONTEKSTS

Līdztekus sarunām par SPN ES un ES valstis 2012. gada 29. novembrī uzsāka sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ar Japānu. Šīs sarunas sākās 2013. gada aprīlī, un 2018. gada aprīlī tika sagatavots pirmā divpusējā ES un Japānas pamatnolīguma saturs.

2018. gada 26. jūnijā ES Padome pilnvaroja Stratēģiskās partnerības nolīguma parakstīšanu ES vārdā. ES un Japāna parakstīja SPN ES un Japānas 25. augstākā līmeņa sanāksmē Tokijā 2018. gada 17. jūlijā. Tokijā 2018. gada 17. jūlijā tika arī parakstīts ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2018/1197 (2018. gada 26. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (OV L 216, 24.8.2018., 1.–3. lpp.)

Stratēģiskās partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (OV L 216, 24.8.2018., 4.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2018/966 (2018. gada 6. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu (OV L 174, 10.7.2018., 1.–4. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija – V sadaļa – Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku – 2. nodaļa – Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku – 1. iedaļa – Kopīgi noteikumi – 37. pants (bijušais LES 24. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 36. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija – Piektā daļa – Savienības ārējā darbība – III sadaļa – Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība – 2. nodaļa – Sadarbība ar trešām valstīm ekonomikas, finanšu un tehnikas jomā – 212. pants (bijušais EKL 181 A. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 142. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.12.2018

Top