EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat — ES statistikas birojs

Eurostat — ES statistikas birojs

 

KOPSAVILKUMS

Lēmums 2012/504/ES, ar ko precizē Eurostat lomu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to precizē Eurostat lomu un pienākumus attiecībā uz Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Eurostat ir Eiropas Komisijas daļa, un to vada ģenerāldirektors.
 • Eurostat darbojas saskaņā ar tālāk uzskaitītajiem statistikas principiem, kuri definēti Regulā (EK) Nr. 223/2009 un Eiropas Statistikas prakses kodeksā:
  • profesionālā neatkarība;
  • taisnīgums;
  • objektivitāte;
  • ticamība;
  • statistikas konfidencialitāte;
  • izmaksu lietderība.
 • Eurostat īsteno Eiropas Statistikas programmu un darbojas saskaņā ar gada darba programmām.
 • Eurostat galvenie uzdevumi:
  • vākt un apkopot statistikas informāciju, kas vajadzīga Eiropas statistikas sagatavošanai;
  • izstrādāt un veicināt statistikas standartus, metodes un procedūras;
  • koordinēt Eiropas statistikas sistēmu (ESS), stiprināt tās partneru savstarpējo sadarbību un nodrošināt tās vadošo lomu oficiālās statistikas sagatavošanā visā pasaulē;
  • sadarboties starptautiskā līmenī ar citām valstīm un organizācijām un atbalstīt noteiktas ārpussavienības valstis to statistikas sistēmu uzlabošanā.
 • Eurostat ģenerāldirektors, kurš ir arī galvenais statistiķis:
  • vienīgais ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz procesiem, statistikas metodēm, standartiem un procedūrām vai par sagatavotās statistikas saturu un izplatīšanas termiņiem. Ģenerāldirektors rīkojas neatkarīgi, un viņš nelūdz un nepieņem nevienas ES iestādes vai struktūras, nevienas valsts valdības vai jebkuras citas organizācijas norādījumus. Ģenerāldirektors veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu statistikas konfidencialitātes ievērošanu;
  • vada Eiropas Statistikas sistēmas komiteju (ESS komiteju), kuras sastāvā ir ES valstu pārstāvji (no valsts statistikas iestādēm) un kura sniedz ieteikumus ESS attiecībā uz Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu;
  • darbojas kā vidutājs starp ESS un Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi (ko veido neatkarīgi statistikas eksperti) visos jautājumos, kas skar Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu.
 • Ievērojot ES konfidencialitātes noteikumus, Eurostat var piekļūt Komisijas dienestu administratīvajiem datiem, lai samazinātu respondentu slogu.
 • Eurostat ir atbildīgs par Eiropas statistikas kvalitātes pārvaldību, un tā pienākums ir izveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu pienācīgu Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu.
 • Eurostat jānodrošina, ka Eiropas statistika ir pieejama visiem lietotājiem saskaņā ar statistikas principiem, jo īpaši profesionālās neatkarības, taisnīguma un statistikas konfidencialitātes principiem.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2012. gada 8. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Lēmums 2012/504/ES (2012. gada 17. septembris) par Eurostat (OV L 251, 18.9.2012., 49.–52. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.11.2017

Top