EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valsts atbalsts: ES reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Valsts atbalsts: ES reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam

2014. gada jūlijā stājas spēkā ES pamatnostādnes par to, kā ES dalībvalstis var sniegt ieguldījumu atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu Eiropas mazāk attīstīto reģionu attīstību laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam.

AKTS

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam OV C 209, 23.7.2013.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisija ir sagatavojusi pamatnostādnes par to, kā ES dalībvalstis var sniegt ieguldījumu atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu Eiropas mazāk attīstīto reģionu attīstību laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Pārskatīto pamatnostādņu mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, sekmējot ieguldījumus projektos, kas sniedz reālu pievienoto vērtību reģionu attīstībai, it īpaši Eiropas vismazāk attīstītajos reģionos.

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes izveido noteikumus, saskaņā ar kuriem ES dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu ieguldījumus jaunos ražošanas objektos Eiropas mazāk attīstītajos reģionos vai paplašinātu vai modernizētu esošos objektus.

Pamatnostādnes arī ietver noteikumus, uz kuru pamata ES dalībvalstis var izveidot reģionālā atbalsta plānus, lai identificētu, kurās ģeogrāfiskajās teritorijās uzņēmumi var saņemt reģionālo valsts atbalstu un cik liels ir šis atbalsts.

Jauno pamatnostādņu galvenie elementi:

  • To iedzīvotāju īpatsvars, kuri dzīvo reģionos, kuros var sniegt reģionālo atbalstu, ir palielināts un tagad veido 47 % no ES iedzīvotāju skaita. Pašlaik aptuveni ceturtā daļa eiropiešu dzīvo mazāk attīstītos reģionos (definēti kā reģioni, kur iekšzemes kopprodukts (IKP) ir mazāks nekā 75 % no ES vidējā līmeņa). Kad tika pieņemtas 2007.-2013. gada pamatnostādnes, mazāk attīstītos reģionos dzīvoja aptuveni trešdaļa eiropiešu. Neskatoties uz šo reģionālo atšķirību samazinājumu, Komisija ņēma vērā ekonomikas krīzes ietekmi un tāpēc palielināja iedzīvotāju daļu, kuriem pieejams atbalsts.
  • Pamatnostādnes paredz stingrāku pieeju atbalstam lielu uzņēmumu veiktiem ieguldījumiem attīstītākajās teritorijās, kas saņem atbalstu. Atbalsts lieliem uzņēmumiem šajās teritorijās būs atļauts tikai ieguldījumiem, kas rada jaunu saimniecisko darbību, kā arī sākotnējiem ieguldījumiem, lai dažādotu esošo uzņēmumu produkciju ar jauniem produktiem vai jaunām procesa inovācijām, jo ir lielāka iespēja, ka šie ieguldījumi tiks veikti, pateicoties subsīdijai. Nabadzīgākajos reģionos (reģioni, kur IKP ir mazāks nekā 75 % no ES vidējā līmeņa) pamatnostādnes arī turpmāk atļaus atbalstu arī citiem lielu uzņēmumu ieguldījumu veidiem.
  • Lai uzlabotu pārredzamību un atbildību, dalībvalstīm būs pienākums internetā publicēt datus par to, cik lielu reģionālo atbalstu tās sniedz un kas ir šā atbalsta saņēmēji.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam

1.7.2014.

-

OV C 209, 23.7.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 27.02.2014

Top