EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Drošības izpētes institūts

ES Drošības izpētes institūts

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts nodrošina starptautisku jautājumu izpēti un analīzi, lai palīdzētu ES veidot tās kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

AKTS

Padomes Lēmums 2014/75/KĀDP (2014. gada 10. februāris) par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūtu.

KOPSAVILKUMS

Ar šo Padomes lēmumu Eiropas Savienība (ES) ir nolēmusi turpināt izmantot Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta (EUISS) speciālās zināšanas, lai nodrošinātu starptautisku jautājumu izpēti un analīzi ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) veidošanai. Institūtu izveidoja 2002. gada janvārī. Institūta mītne atrodas Parīzē un tam ir koordinācijas birojs Briselē.

Ar izpēti un analīzi institūts sniedz ieguldījumu Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā KĀDP jomā. Jo īpaši tas veic analīzi un nodrošina forumu diskusijām par ES ārējo stratēģiju tādās jomās kā konfliktu novēršana un miera veidošana. Institūta uzdevumi ir sakaru veidošanas pasākumu un darbsemināru rīkošana ES ierēdņiem un ekspertiem paredzētas informācijas apkopošana. Tas arī darbojas kā starpnieks starp ES iestādēm un ārējo ekspertu kopienu, tostarp drošības struktūrām.

Institūtu vada valde un direktors.

  • Valde. Valdes galvenais pienākums ir apstiprināt Institūta gada darba programmu un ilgtermiņa darba programmu, un atbilstošo budžetu. Līdz katra gada 30. novembrim valde apstiprina institūta gada darba programmu. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras ES dalībvalsts, kā arī viens Komisijas pārstāvis. Valdes sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā, un valdes priekšsēdētājs ir Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Valdes sanāksmēs var piedalīties ES Militārā štāba ģenerāldirektors. Valde var nolemt izveidot ad hoc darba grupas vai pastāvīgas komitejas, kuras nodarbojas ar konkrētiem tematiem.
  • Direktors. Institūta direktoru ieceļ valde, pamatojoties uz Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ieteikumu, uz trīs gadu laikposmu, un šo laikposmu var pagarināt uz vienu termiņu, kura ilgums ir divi gadi. Direktora pienākumos ietilpst institūta ikdienas vadīšana, institūta gada programmas izstrāde, gada pārskata sagatavošana par institūta darbību un valdes darba sagatavošana.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Lēmums 2014/75/KĀDP

10.2.2014.

-

OV L 41, 12.2.2014.

Pēdējā atjaunināšana: 11.06.2014

Top