EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spiedieniekārtu un materiālu drošība

Spiedieniekārtu un materiālu drošība

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/68/ES (2014. gada 15. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šajā Eiropas Savienības tiesību aktā ir noteiktas būtiskas drošības prasības spiediena iekārtām un to sastāvdaļām (piemēram, katli, vārkatli, ugunsdzēšamie aparāti, siltumapmainītāji un tvaika ģeneratori). Visām stacionārajām iekārtām ir jāatbilst stingrām specifikācijām, lai tās varētu tirgot ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz tādu spiedieniekārtu projektēšanu, ražošanu un atbilstību, kurās maksimālais pieļaujamais spiediens pārsniedz 0,5 bārus. Tā attiecas uz spiedieniekārtām un to kompleksiem, kas ir jauni ES tirgū un kas ir ražoti ES vai citur. Tā attiecas arī uz ievestiem lietotiem izstrādājumiem.

Plašs pielietojums

Spiedieniekārtas plaši izmanto rūpniecības nozarēs, kur apstrādā:

  • naftu,
  • ķimikālijas,
  • plastmasas,
  • pārtiku,
  • stiklu,
  • papīru,
  • kā arī enerģijas ražošanā, uzglabāšanā un sadalē.

Bez stingriem un efektīvi piemērotiem standartiem stacionāras spiedieniekārtas var būt bīstamas.

Atbildība par atbilstību

Ražotāji un to pārstāvji, importētāji un izplatītāji atbild par viņu ražojumu atbilstību šim tiesību aktam. Mērķis ir nodrošināt lietotāju, mājdzīvnieku un īpašuma drošību, kā arī garantēt godīgu konkurenci ES.

Ziņas par ražotāju/importētāju

Ziņas par ražotāju (nosaukums, reģistrētais komercnosaukums/preču zīme un pasta adrese) norāda uz iekārtas vai, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma vai pavaddokumentos. Šīs ziņas sniedz patērētājiem un tirgus uzraudzības iestādēm (valsts iestādes, kuras nodrošina, ka preces atbilst tiesību aktiem un ir drošas) viegli saprotamā valodā. Importētāji norāda to kontaktinformāciju.

Neatbilstība

ES valstis nodrošina, ka ražotāji, importētāji un izplatītāji ievēro šo tiesību aktu. Ja ir pierādījumi par neatbilstību, tās ierobežo vai aizliedz iekārtu tirdzniecību.

Pielikumi

Pielikumos ir ietverta detalizēta informācija par šādiem aspektiem:

  • būtiskas drošības prasības, kas jāievēro;
  • atbilstības novērtēšanas procedūras (lai pārbaudītu, vai izstrādājums atbilst standartiem);
  • ES atbilstības deklarācija.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Noteikumus šajā jomā pašlaik reglamentē Direktīva 97/23/EK. Ar Direktīvu 2014/68/ES no 1.6.2015. (un attiecībā uz dažiem aspektiem no 19.7.2016.) aizstāj Direktīvu 97/23/EK.

SVARĪGĀKIE TERMINI

Spiedieniekārta: tvertnes, cauruļvadi, drošības ierīces un spiediena ierīces, tostarp vajadzības gadījumā detaļas, kas pievienotas pie spiedienam pakļautām daļām, piemēram, atloki, uzgaļi, uzmavas, atbalsti, cilpas pacelšanai.

Kompleksi: vairākas spiedieniekārtas, ko ražotājs ir samontējis, izveidojot vienu darbspējīgu iekārtu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/68/ES

17.7.2014.

28.2.2015. un dažiem izstrādājumiem 18.7.2016.

OV L 189, 27.6.2014., 164.-259. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997. gada 29. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām (OV L 181, 9.7.1997., 1.-55. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 23.09.2014

Top