EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Atpūtas laivu un ūdens motociklu radītā gaisa piesārņojuma samazināšana

Atpūtas laivu un ūdens motociklu radītā gaisa piesārņojuma samazināšana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Ar to atjaunina tiesību aktus par motora un buru peldlīdzekļu projektēšanu un būvi.
  • Tās mērķis ir nodrošināt, lai, ievērojot vienādus standartus, būtu godīga konkurence šo ražojumu ES tirgū.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai atspoguļotu tehnoloģisko attīstību, kas ļāvusi uzlabot vides rādītājus, direktīvā ir noteiktas prasības peldlīdzekļu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, un tās pamatā ir 2003. gadā pieņemts tiesību akts, kurā bija noteikti ierobežojumi saistībā ar dzinēja izplūdes gāzu emisijām (CO, HC, NOx un daļiņām) un trokšņa līmeni.

Uzbūves kategorijas

Jaunajā direktīvā laivām ir norādītas uzbūves kategorijas (A, B, C un D), pamatojoties uz to piemērotību kuģošanas apstākļiem, piemēram, vēja stipruma diapazoniem un nozīmīgam viļņu augstumam.

CE zīme

Visi peldlīdzekļi, tiem paredzētie konstrukcijas elementi un vilces motori ir marķējami ar CE zīmi, norādot, ka ražojums atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Peldlīdzekļiem CE zīme ir jāpiestiprina pie peldlīdzekļa ražotāja plāksnītes, kura uzstādīta atsevišķi no peldlīdzekļa identifikācijas numura, savukārt vilces motoriem tā jāpiestiprina tieši pie dzinēja.

Citas pamatprasības:

  • identifikācijas numurs katram peldlīdzeklim un prasība uzstādīt peldlīdzekļa ražotāja plāksnīti;
  • prasība, ka peldlīdzeklim ir jābūt konstruētam tā, lai būtu samazināts risks pārkrist pār bortu un būtu atvieglota atpakaļuzkāpšana;
  • laba apkārtredzamība operatoram parastos apstākļos;
  • drukāta rokasgrāmata, kurai jābūt visiem peldlīdzekļiem, lai nodrošinātu to drošu izmantošanu;
  • atbilstoša konstrukcija, stabilitāte un peldspēja saskaņā ar uzbūves kategorijas prasībām;
  • avārijas apturēšanas ierīce visiem ar rokas sviru vadāmiem piekarināmiem vilces motoriem.

Pārejas periods

Ražotājiem direktīvas prasības jāsāk ievērot no 2017. gada 18. janvāra, savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ražo mazākus piekarināmus dzirksteļaizdedzes vilces motorus, tas jānodrošina līdz 2020. gada 18. janvārim.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro no 2014. gada 17. janvāra. ES valstīm tā bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2016. gada 18. janvārim. Ar to atsauc Direktīvu 94/25/EK, sākot no 2016. gada 18. janvāra.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/53/ES (2013. gada 20. novembris) par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (OV L 354, 28.12.2013., 90.–131. lpp.).

Direktīvas 2013/53/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2016

Top