EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Liftu drošuma nodrošināšana

Liftu drošuma nodrošināšana

Eiropas Savienības tiesību aktam par liftu un liftu drošības sastāvdaļu tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā ir divi galvenie mērķi: i) atļaut liftu un to drošības sastāvdaļu tirdzniecību visā ES tirgū; un ii) nodrošināt augsta līmeņa drošību liftu lietotājiem un tehniskās apkopes darbiniekiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības tiesību aktam par liftu un liftu drošības sastāvdaļu tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā ir divi galvenie mērķi: i) atļaut liftu un to drošības sastāvdaļu tirdzniecību visā ES tirgū; un ii) nodrošināt augsta līmeņa drošību liftu lietotājiem un tehniskās apkopes darbiniekiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīva paredz vienotus noteikumus attiecībā uz liftu un liftu drošības sastāvdaļu tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā. Tā attiecas uz liftiem, kurus pastāvīgi izmanto ēkās un būvniecībā un kuri paredzēti, lai transportētu cilvēkus un kravas. Tā neattiecas uz trošu dzelzceļiem, pacēlājiem, eskalatoriem un celiņiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar direktīvu nosaka ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumus attiecībā uz liftu un liftu drošības sastāvdaļu tirdzniecību:

  • visiem ES tirgotajiem liftiem un to drošības sastāvdaļām ir jābūt marķētām ar CE atbilstības zīmi, lai parādītu, ka tās atbilst visām ES tiesību aktos noteiktajām būtiskajām drošuma prasībām;
  • pirms CE atbilstības zīmes saņemšanas ražotājam ir pienākums veikt drošuma un atbilstības novērtēšanu un izstrādāt liftu un to sastāvdaļu tehnisko dokumentāciju;
  • importētājiem ir pienākums pārbaudīt, vai ražotāji ir pareizi veikuši atbilstības novērtēšanu, un informēt drošuma uzraudzības iestādi, ja tie uzskata, ka lifti vai to sastāvdaļas neatbilst drošuma pamatprasībām;
  • visa nepieciešamā dokumentācija ir jāapkopo un jāglabā 10 gadus;
  • dokumentācijai un drošuma informācijai galalietotājiem jābūt viegli saprotamā valodā;
  • ražotājiem un importētājiem uz liftiem un to drošības sastāvdaļām ir jānorāda sava pasta adrese;
  • ražotāji var izmantot elektroniskus līdzekļus, lai pierādītu atbilstību.

Papildus tam direktīvā ir norādīts, kā valsts iestādēm, kuras uzrauga drošumu, jāidentificē un jānovērš bīstamu liftu un to drošības sastāvdaļu imports no trešām valstīm.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šo direktīvu piemēro no 2014. gada 18. aprīļa. Ar to no 2016. gada 20. aprīļa atceļ Direktīvu 95/16/EK.

KONTEKSTS

Ar šo direktīvu atjaunina ES noteikumus par liftu un liftu drošības sastāvdaļu tirdzniecību. Tā ir daļa no centieniem modernizēt Eiropas tiesību aktus daudzās dažādās rūpniecības nozarēs, lai vienkāršotu noteikumus, samazinātu administratīvo slogu un izveidotu skaidrākus un konsekventākus noteikumus.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/33/ES

18.4.2014. Atsevišķi pielikumu panti un punkti ir piemērojami no 19.4.2016.

19.4.2016.

OV L 96, 29.3.2014., 251.-308. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 17.02.2015

Top