EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Imigrācija - ES reakcija

Imigrācija - ES reakcija

Eiropas programma migrācijas jomā - COM(2015) 240 final

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas programma migrācijas jomā (COM(2015) 240 final, 13.5.2015.)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to tiek izveidots konkrētu iniciatīvu kopums nolūkā labāk pārvaldīt imigrāciju, nodrošinot, ka visas ES valstis uzņem taisnīgu daļu imigrantu un patvēruma meklētāju.

Pievēršoties ES migrācijas politikas ārējai un iekšējai dimensijai, paziņojuma mērķis ir palielināt ES sadarbību ar valstīm ārpus šī bloka.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Īstermiņa prioritātes

Tūlītēja rīcība nolūkā novērst turpmāku cilvēku bojāeju Vidusjūrā:

meklēšanas un glābšanas pasākumu pastiprināšana Vidusjūrā;

cīņa pret nelegālas migrantu kontrabandas kriminālajiem tīkliem, kas ļaunprātīgi izmanto neaizsargātos migrantus;

objektīvu kritēriju izmantošana imigrantu pārvietošanai un mītnesvietas maiņai starp ES valstīm;

cieša sadarbība ar Āfrikas valstīm, lai samazinātu migrācijas plūsmas;

palīdzība tām ES valstīm, kas uzņem jaunus iebraucējus.

Vidēja termiņa/ilgtermiņa prioritātes

Visu ES migrācijas politikas aspektu labāka pārvaldība:

nelikumīgas imigrācijas stimulu samazināšana:

sadarbība ar partnervalstīm to pamatcēloņu novēršanā, kas cilvēkiem liek censties nokļūt Eiropā;

nelegālās migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības tīklu likvidēšana;

ES politikas attiecībā uz nelegālo imigrantu atgriešanu viņu valstī uzlabošana;

robežu pārvaldības uzlabošana:

procedūru ieviešana visu ES ārējo robežu efektīvākai pārvaldībai;

tehnoloģiju plašāka izmantošana;

atbalsta sniegšana esošo robežkontroles pasākumu īstenošanā;

ES patvēruma politikas uzlabošana:

tādas skaidras patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmas izveide, kas nodrošinātu, ka atbildība par šo personu uzņemšanu tiek taisnīgāk sadalīta starp visām ES valstīm;

jaunas likumīgās migrācijas politikas izveide:

koncentrēšanās uz tādu cilvēku piesaistīšanu, kuriem ir ES vajadzīgās prasmes, laikā, kad ES darbspējīgo iedzīvotāju skaits samazinās.

Plašāka informācija

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas Drošības programma (COM(2015) 185 final, 28.4.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.08.2015

Top