EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisīts jūras piesārņojums

Kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisīts jūras piesārņojums

2014. gadā Eiropas Savienība pieņēma tiesību aktu, kas garantē finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) darbībai cīņā pret piesārņojumu jūrā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 911/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā.

KOPSAVILKUMS

2014. gadā Eiropas Savienība pieņēma tiesību aktu, kas garantē finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) darbībai cīņā pret piesārņojumu jūrā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

EMSA sākotnēji tika izveidota, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni jūrā un lai novērstu un cīnītos pret kuģu izraisīto piesārņojumu, piemēram, naftas un bīstamu vielu noplūdēm. 2013. gadā aģentūras uzdevumi tika paplašināti, iekļaujot naftas un gāzes iekārtu radītu piesārņojumu.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to tiek nodrošināts finansējums, kas ļauj EMSA pildīt tās uzdevumus, reaģējot uz jūras piesārņojumu. Tajā skaidri noteikts, ka EMSA pastāvēšana neatbrīvo valstis no to pienākuma nodrošināt nepieciešamos mehānismus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Finansējums ļauj EMSA veikt ieguldījumus:

specializētos kuģos un aprīkojumā, kas dežurē un ierodas, kad tiek izsaukti;

satelītattēlos un aprīkojumā, lai noteiktu piesārņojumu un palīdzētu plānot tā novēršanu.

EMSA galvenie uzdevumi:

cieši sadarboties ar Eiropas Komisiju un ES valstīm un nodrošināt tām tehnisko un zinātnisko palīdzību cīņai pret piesārņojumu;

analizēt un izplatīt labāko praksi un pieredzi;

koordinēt tās darbību ar esošajiem reģionālās sadarbības līgumiem;

uzturēt Eiropas Satelītdienestu naftas produktu uzraudzībai (Cleanseanet), kas palīdz veikt agrīnu piesārņojuma atklāšanu un atbildīgo kuģu vai naftas un gāzes ieguves iekārtu identifikāciju.

Skartās valstis pieprasa EMSA palīdzību, izmantojot Savienības civilās aizsardzības mehānismu.

EMSA mudinās trešās valstis, kurām ir kopīga reģionāla jūras teritorija, apkopot informāciju par to kuģiem un sniegt detalizētu informāciju par to reaģēšanas mehānismiem un reaģēšanas spējām.

FINANSĒJUMS

EUR 160,5 miljoni. EMSA apmaksā dežurējošo kuģu un ekipējuma līgumus, taču skartās valstis apmaksā tīrīšanas darbības savos ūdeņos.

KAD REGULA BŪS PIEMĒROJAMA?

No 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Skatīt EMSA tīmekļa vietni.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 911/2014

29.8.2014.

-

OV L 257, 28.8.2014., 115.-120. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1406/2002 (2002. gada 27. jūnijs) par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (OV L 208, 5.8.2002., 1.-9. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 724/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (OV L 129, 29.4.2004., 1.-5. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 100/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (OV L 39, 9.2.2013., 30.-40. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 17. decembris) par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 347, 20.12.2013., 924.-947. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 08.12.2014

Top