Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari

Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari

Eiropas Komisija ir ierosinājusi priekšlikumus, lai palielinātu aizsardzības un drošības nozares konkurētspēju Eiropas Savienībā (ES).

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari (COM(2013) 542 final, 24.7.2013. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu stratēģiju, lai palielinātu Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju, izpētītu, kā citas jomas, piemēram, enerģētikas un kosmosa nozares, kā arī divējāda lietojuma tehnoloģijas (civilām un militārām vajadzībām) var veicināt Eiropas aizsardzības kapacitāti, kā arī mazināt šķēršļus starp valstu aizsardzības tirgiem.

Runājot vispārīgi, Eiropas Komisijas rūpniecības politikas mērķis ir veicināt konkurenci un inovācijas Eiropas Savienībā, kā arī atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Tā pamatā ir ideja, ka ES kopējā drošības un aizsardzības politika (KDAP) ir jānodrošina ar stabilu rūpniecisko bāzi, taču problēmas rada nepieredzēts aizsardzības budžetu samazinājums Eiropā. Īstenojot KDAP, ES vēlas novērst ārējus konfliktus un pārvaldīt krīzes, kas varētu radīt draudus tās drošībai.

Aizsardzības rūpniecības nozare galvenokārt ir koncentrēta sešās ES dalībvalstīs (Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē), lai gan uzņēmumi, kas ražo palīgaprīkojumu un palīgsistēmas, ir atrodami visā Eiropā. Eiropas aizsardzības nozarē liela nozīme ir vairāk nekā 1350 MVU.

Konkurētspēja

Lai palielinātu Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju, ir ierosinātas tādas idejas kā ES standartu un sertifikācijas ieviešana, labāka piekļuve izejvielām un konkrēts atbalsts (piemēram, attiecībā uz piekļuvi ES finansējumam) aizsardzības nozares MVU.

Civilmilitārā sadarbība

Šajā saistībā ir plānots izmantot ES finansēto pētījumu divējāda lietojuma potenciālu, piemēram, tādās jomās kā pamattehnoloģijas, ko var izmantot gan aizsardzības, gan civilajās jomās. Komisija ir arī ierosinājusi ES kopīgi pētīt alternatīvus atjaunojamās enerģijas avotus, lai palīdzētu ES valstīm mazināt to bruņoto spēku enerģijas patēriņu.

Ieguvumi

Īstenojot šos priekšlikumus, labumu gūs gan ES valdības, gan aizsardzības nozares uzņēmumi, gan arī nodokļu maksātāji.

  • Paredzams, ka nodokļu maksātāji gūs labumu no efektīvākiem izdevumiem aizsardzībai un mazākas civilās un militārās pētniecības un attīstības centienu dublēšanās.
  • Sagaidāms, ka aizsardzības uzņēmumi gūs labumu no apjomradītiem ietaupījumiem, pateicoties standartizācijai un vienotai sertifikācijai, plašākai ES finansējuma pieejamībai un labākai piekļuvei ES un citu pasaules valstu tirgiem.

Paredzams, ka ES valstis kopumā gūs labumu no laika un naudas ietaupījumiem, izmantojot ES standartus un sertifikāciju, sašaurinot specializāciju, apvienojot pētniecības darbu un iepirkumu veikšanu, kā arī veidojot enerģijas ziņā efektīvākas armijas un nodrošinot efektīvāku kosmosa infrastruktūras izmantošanu.

Pēdējā atjaunināšana: 15.05.2014

Top