EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā

Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā

Šajā paziņojumā ietilpst ziņojums par enerģijas cenām un izmaksām Eiropā un ieteikumi rēķinu par elektrību uzraudzīšanai.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā. (COM(2014) 21 final, 22.1.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisijas padziļinātās analīzes par enerģijas cenām un izmaksām Eiropā nolūks ir palīdzēt politikas veidotājiem saprast nesenā cenu pieauguma kontekstu, politisko ietekmi un sekas patērētājiem.

Enerģijas cenu pieaugums ir nopietns politisks jautājums. Šis pieaugums rada papildu izmaksas lielam spiedienam pakļautajās mājsaimniecībās un rūpniecības uzņēmumos un ietekmē Eiropas globālo konkurētspēju.

Šīs ziņojums ir sastādīts ar mērķi palīdzēt ES izveidot tādu tālejošu, bet ticamu klimata un enerģētikas 2030. gada satvaru, kas ir rentabls un nemazina Eiropas konkurētspēju.

Komisija ierosina vairākus pasākumus ar mērķi palīdzēt Eiropas pilsoņiem un rūpniecības nozarei efektīvi pārvarēt enerģijas cenu radītās grūtības un nodrošināt, lai ES varētu saglabāt konkurētspēju šobrīd, laika posmā līdz 2030. gadam un vēl ilgāk.

Galvenie ierosinājumi enerģijas rēķinu mazināšanai

  • ES valstīm ir jāpabeidz ES iekšējā enerģijas tirgus izveide, lai varētu nodrošināt efektīvas un konkurētspējīgas investīcijas.
  • Patērētāji mājsaimniecībās un rūpniecības uzņēmumi, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, var izpētīt iespēju samazināt cenas, izvēloties lētākus enerģijas piegādātājus.
  • Jādara vairāk, lai palielinātu energoefektivitāti un palīdzētu patērētājiem samazināt patēriņu; Eiropas mājsaimniecības un rūpniecības uzņēmumi var samazināt savus rēķinus, turpinot uzlabot energoefektivitāti; ietaupīt enerģiju un naudu var palīdzēt arī lielāka energoefektivitātei pievērsta uzmanība produktu izstrādes laikā, jaunas tehnoloģijas un patērētāju uzvedība.
  • Lai izmantotu iekšējā tirgus un izmaksu samazināšanas iespēju nodrošinātās priekšrocības, ES valstīm ir jāturpina attīstīt Eiropas enerģijas infrastruktūru, dažādot enerģijas avotus un piegādes maršrutus un panākt, lai sarunās ar galvenajiem partneriem enerģētikas jomā tiek pausts vienots Eiropas viedoklis.
  • ES un ES valstīm ir jāturpina novērtēt un salīdzināt enerģētikas tīklu izmaksas un praksi.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.08.2014

Top